Všechny produkty máme skladem!

Fungují testy na drogy i na HHC?

Popularita kratomu a syntetických kanabinoidů je na vzestupu. Za posledních pár let se obliba kratomu a uměle vytvořených látek z konopí jako je HHC, HHC-P, HHC-O, THC-P, THC-O a H4CBD rozrostla do obrovských rozměrů. Ani uživatelů marihuany s THC není možná takové množství, jako je uživatelů těchto produktů. Ale proč? Vždyť v případě marihuany s THC se jedná o přírodní produkt. Rostliny jsou pěstované v převážné většině s láskou ke konopí a pěstiteli pro které je pěstování rostlin konopí vášní a koníčkem. Oproti tomu synteticky vytvořené kanabinoidy jsou uměle vyrobeny v laboratořích vědci, kteří své produkty poskytují prodejcům, kteří je následně prodávají hlavně za účelem co nejvyššího zisku. Kam se podělo to kouzlo přírody a vášeň pro pěstování konopí?

Jedním z mnoha důvodů neustále se zvyšující poptávky rekreačních konzumentů po chemicky vyrobených kanabinoidech může být také jejich nepostihnutelnost v případě jejich užití před jízdou. Řízení motorových vozidel a např. příchod do zaměstnání pod vlivem alkoholu, THC či jiných návykových látek je samozřejmě nezákonné. V případě kratomu a syntetických kanabinoidů tomu ale zatím tak není. Stávající testy na drogy totiž tyto látky zatím neidentifikují. I to může být pro některé uživatele, kteří si potřebují dát jointa HHC konopí či trochu kratomu na povzbuzení, než usednou za volant, nebo než jdou do práce rozhodující. 

Je HHC droga?

HHC, celým názvem hexahydrokanabinol je kanabinoid neboli látka, která se nachází v rostlinách konopí. V květech marihuany se ale HHC vyskytuje pouze v minimálním množství, které by samo o sobě k podobným psychoaktivním účinkům jako má THC nestačilo. A to je ten důvod, proč se vyrábí synteticky v laboratořích. K výrobě HHC se používají právě zmiňované látky THC či CBD, kterých je na konopných květech dostatečné množství.

Původně byla látka HHC vyrobena pro vědecký výzkum, který se zabýval možností využití HHC ve zdravotnictví. To se ovšem změnilo, když se HHC dostalo mezi veřejnost a s oblibou si tak jeho účinky, které jsou velmi podobné psychoaktivním účinkům THC, mohl začít užívat kdokoliv a to včetně nezletilých osob. 

Jak jde věda v oboru se syntetickými kanabinoidy stále dopředu, vzniká i spousta různých výrobků s obsahem těchto látek. Mezi nejprodávanější HHC produkty patří jednoznačně HHC sušené květy, HHC hašiš, předbalené HHC jointy, různé pochutiny s obsahem HHC v podobě bonbónů či sušenek, oleje, jednorázová vape-pera a mnoho dalších. 

Je však HHC droga?

A právě zmiňované HHC bonbóny přispěly k tomu, že byla látka HHC a některé další, zařazeny na seznam zakázaných látek a jejich prodej je tak od 1.3.2024 do odvolání zakázán. Případů předávkování HHC začalo přibývat hlavně u mladistvých a dětí,  jelikož se k HHC prostřednictvím zejména prodejních automatů mohl dostat opravdu každý bez ověření plnoletosti. 

Což by mohlo naznačovat, že jelikož HHC působí na centrální nervový systém a způsobuje tak změnu vnímání okolí, nálad, vědomí či chování, dalo by se HHC zařadit mezi drogy. Dlouhodobé užívání všeobecně všech syntetických kanabinoidů může způsobit vytvoření závislosti a to je další okolnost, která může látku HHC zařadit mezi drogy. 

Drogy se dělí na měkké a tvrdé. Toto rozdělení je ale spíše nepřesné a zkreslující. I s užíváním jakýchkoliv syntetických látek buďte opatrní. Všechny drogy ať už ty, které jsou zařazeny mezi měkké nebo tvrdé mohou mít dopad na fyzické a duševní zdraví uživatele.

Jaká jsou rizika HHC a jak působí?

HHC - hexahydrocannabinol je uměle vyrobená látka, která svými účinky připomíná THC - delta-9-tetrahydrocannabinol. HHC bylo dokonce vytvořeno za účelem napodobit účinky THC a s tím souvisejí i některá rizika. Účinky THC nemusí být každému příjemné. Kdo nemá rád psychoaktivní THC, je pro něj vhodné zvolit spíše CBD konopí bez psychoaktivního efektu.

Nevýhoda HHC je v tom, že zatím nebyl proveden dostatečný výzkum, který by potvrdil, že se jeho uživatelé nemusí obávat možných nežádoucích účinků. 

Hlavní rizika spojená s užíváním HHC: 

  • Bezpečnost: Jelikož je prodej HHC do konce února roku 2024 schválen pouze jako prodej sběratelského předmětu a není tedy oficiálně schváleno jeho užívání, neprobíhá ani jeho kontrola kvality. Proto nakupujte raději od ověřených zdrojů. 
  • Vedlejší účinky: Na každého z nás mohou působit syntetické kanabinoidy trochu jinak. Co někteří uživatelé označují za příjemný stav, může být někomu jinému nepříjemné. Mezi nejznámější vedlejší účinky HHC patří únava, závratě, nevolnost a změněné vnímání.
  • Neznámé účinky: HHC patří mezi poměrně nové látky na trhu a proto je výzkum ohledně jeho dlouhodobého i krátkodobého užívání v počátcích. Jaký má HHC vliv na lidské tělo se teprve zjišťuje. 
  • Závislost: Závislost na HHC je jedna z věcí, která se také teprve zkoumá, ale svým způsobem jsou všechny látky do určité míry návykové, a to platí třeba i u kofeinu. Z toho se dá předpokládat, že i syntetické kanabinoidy mohou vyvolat závislost. 

Vždy mějte na paměti, že se jedná o syntetický kanabinoid, který zatím neprošel dostatečným výzkumem, aby mohl být považován za bezpečnou látku. Je proto na místě postupovat při jeho užívání opatrně. Zejména v případě konzumace potravin s HHC dejte látce dostatek času na začátek jejího působení a konzumaci dalšího kousku odložte raději na později.

Pokud by jste rádi vyzkoušeli některý z HHC produktů legální cestou, zbývá vám čas jen do konce února roku 2024. Od 1.3.2024 do dovolání bude prodej i držení HHC v ČR nelegální a v nejhorším případě vám za jeho držení či prodej může hrozit právní postih. Sledujte tak aktuálně platné zákony ve vaší zemi.

Jak reagují na HHC testy na drogy z moči?

Po užití drogy ji začne naše tělo metabolizovat a při metabolizování drog se v našem těle vytvoří metabolity, které test na drogy v moči odhalí. Tyto testy na detekci drog v moči jsou dělané na odhalení látek jako je THC, kokain, heroin, morfin atd. HHC a jiné nově vzniklé kanabinoidy k ním zatím nepatří a tak je velká pravděpodobnost, že testy na drogy z moči syntetické kanabinoidy zatím neodhalí. 

Jak reagují na HHC testy na drogy ze slin?

Testy na drogy ze slin a jejich odhalení nezákonných látek jako je THC, metamfetamin, amfetamin, extáze a další, fungují velmi podobně jako testy na drogy z moči. Na přítomnost nelegálních látek reagují tyto testy opět tak, že je odhalí v našich metabolitech nacházejících se ve slinách. Rozdílem mezi testem na drogy z moči a ze slin je, že testy ze slin mohou odhalit užitou látku v době jejího užití. 

Ani u testů ze slin zatím neexistují testy použitelné na odhalení syntetických kanabinoidů se 100% jistotou. 

Závěrečná doporučení

Ačkoliv v současné době nejsou testy na detekci syntetických kanabinoidů k dispozici, neznamená to, že je v pořádku užít jakoukoliv látku, která způsobí změnu vašeho vnímání a reagování na okolní situace před tím, než usednete za volant, nastoupíte do zaměstnání nebo před tím, než budete vykonávat jinak rizikovou práci. Vždy berte ohled na zdraví a bezpečnost jak vás samotných, tak na zdraví a bezpečnost vašeho okolí. 

V současné době se skupina českých vědců zabývá vytvořením testů na drogy, které budou schopny odhalit přítomnost kratomu a syntetických látek z konopí ve vašem těle. Mimo jiné se také experti z Vysoké školy chemicko-technologické zabývají zjištěním, jaké množství užité látky jak syntetického HHC tak kratomu, může negativně ovlivnit chování řidičů během řízení. Cílem odborníků, kteří se vynaleznutím těchto testů zabývají je, mít k dispozici orientační testy pro dopravní policisty a přesné testy pro zdravotnické laboratoře. Odhadovaná doba potřebná k realizaci těchto testů a jejich zavedení do praxe jsou 3 roky.