Všechny produkty máme skladem!

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti JKS seeds s. r. o., se sídlem Masarykova 60/139, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika, IČO: 04205782, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 35930

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://www.weedshop.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

 • Provozovatel e-shopu:

JKS seeds s.r.o.

Sídlo: Masarykova 60/139, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika
IČO: 04205782
DIČ: CZ04205782

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 35930

(dále jen “prodávající” nebo “my”)

E-mail: info@weedshop.cz

Telefon: +420 702 186 701

Reklamace a vrácení zboží:

Osobně na jakékoliv pobočce Zásilkovna, v pracovní době pobočky, s použitím kódu, který najdete v reklamačním řádu. Před každým vrácením zboží, nás kontaktujte na e-mail, a přiložte vždy k balíčku dokument/papír kde napíšete:

 • Jméno na které byla objednávka udělána
 • Číslo objednávky nebo datum uskutečnění
 • Kontaktní e-mail a telefon
 • Důvod vrácení

 Reklamační řád najdete zde.

 1. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK
 • Volba práva. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) prodávajícího upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník České republiky (dále jen “občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen “kupní smlouva”) uzavírané mezi námi a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen “zákazník” nebo “vy”) prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese https://www.weedshop.cz.
 • Mezinárodní prvek. V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen “Řím I”) však nesmí být zákazník touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst. 2 Řím I.
 • E-shop. Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.weedshop.cz. (dále jen “webová stránka”).
 • Kdo je považován za spotřebitele. Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře kupní smlouvu, nebo s prodávajícím jinak právně jedná (dále jen “spotřebitel”).
 • Kdo je považován za podnikatele. Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen “podnikatelská činnost”). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s prodávajícím uzavře kupní smlouvu nebo s prodávajícím jinak právně jedná (dále jen “podnikatel”). Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který uvede své IČO, případně i DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.
 • Seznámení se a odsouhlasení VOP. Odesláním objednávky (tlačítko “ODESLAT OBJEDNÁVKU) potvrzujete, že jste se seznámili s VOP, včetně sdělení vůči zákazníkům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich platném a účinném znění v okamžiku tohoto potvrzení.
 • Omezení věku. Kliknutím na tlačítko “Souhlasím” po prvním otevření našich webových stránek potvrzujete, že jste starší 18 let. Nákup tabákových výrobků je osobám mladším 18 let zakázán. Zákazník před vytvořením a dokončením objednávky, která obsahuje tabákové výrobky, prohlašuje, že je starší 18 let. Dopravce je oprávněn ověřit věk zákazníka při převzetí zboží. V případě, že se zákazník této kontrole nepodrobí, nebude mu kuřácký výrobek vydán a dojde k automatickému odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.
 1. SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Oprávnění prodávajícího a kontrolní orgány. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, který koná ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona právních předpisů o ochraně spotřebitele.
  • Ilustrační charakter fotografií zboží. Všechny fotografie a zobrazení zboží na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.
  • Zboží, cena, náklady. Námi nabízené zboží na webové stránce a popis jeho hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a zákonem stanovených poplatků. Není zahrnuta výše poplatků za dopravu a cena za speciální druh balení. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky.
  • Možnosti platby a dopravy. Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky a také v části 7 a 9 těchto VOP. Zboží Vám doručíme prostřednictvím dopravce, kterého si zvolíte z námi nabízených možností nebo si můžete zvolit osobní odběr z nabízených možností.
  • Závaznost objednávky. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka “ODESLAT OBJEDNÁVKU v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 6 těchto VOP.
  • Práva zákazníka z vadného plnění. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 11 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.
 2. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY
  • Právo na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:
   • 1.1. u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží; nebo
   • 1.2. u kupní smlouvy s dodáním ve více částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
   • 1.3. u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 4.1.1 až 4.1.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy  (ideálně společně s vráceným zbožím) a oznámením na náš e-mail info@weedshop.cz.

Pokud vracíte zboží z vlastního uvážení a nereklamujete ho kvůli vadě či poruše, budou vám z vrácených peněz odečteny náklady na přepravu. V případě vracení zboží skrze podací místa Zásilkovny, se jedná o částku 69 Kč. V případě že zboží vracíte vlastní přepravou, nesete v případě bezdůvodného vracení zboží náklady na přepravu vy. 

Zákazník bere na vědomí, že okamžikem uzavření kupní smlouvy mu vzniká povinnost zaplatit za zboží kupní cenu a zboží převzít. Pokud zákazník objednané zboží nepřevezme, aniž před tím odstoupil od kupní smlouvy, porušuje tím kupní smlouvu; v takovém případě je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu dle § 2913 občanského zákoníku poštovné, balné a jiné případné náklady spojené vrácením zboží (zejména se jedná o náklady na přepravu nepřevzatého zboží zpět k prodávajícímu), a to až do výše 249,-- Kč. Konkrétní výše nákladů odpovídá výši nákladů na dodání zboží zákazníkovi ze strany prodávajícího.

 • Kdy není možné od kupní smlouvy odstoupit. Zákazník není oprávněn odstoupit od následujících smluv:
  • 2.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vytvořeno na přání zákazníka nebo pro jeho osobu;
  • 2.2. o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy;
  • 2.3. o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze a zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;
  • 2.4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, což v našem e-shopu platí hlavně u vaporizérů, a příslušenství jako náustků kde zákazník porušil jejich původní obal;
  • 2.5. o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.
 • Povinnost spotřebitele při odstoupení od kupní smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Původní obal je důležitý hlavně u vaporizérů, které na něm často obsahují idetifikační kód.
 • Vrácení zboží přes pobočku Zásilkovny. Můžete nám zboží vrátit zpět přes pobočku Zásilkovny, s uvedením kódu který najdete v reklamačním řádu. Štítek na balíček vám vytisknou přímo na pobočce Zásilkovny. V případě, že se rozhodnete využít tento způsob vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy, dejte nám o vrácení předem vědět na náš e-mail: info@weedshop.cz
 • Snížení hodnoty zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídáte za snížení hodnoty vráceného zboží nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Pokud nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonicky.
 • Vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni zákazníkovi vrátit veškeré peníze za zboží, a to na vámi uvedený bankovní účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Z celkové ceny nevracíme poštovné a v případě vracení zboží skrze našeho dopravce, vám následně z peněz odečteme 69 Kč za dopravu k nám. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží.
 • Stížnosti. Mimosoudní vyřizování stížností zákazníků zajišťujeme prostřednictvím e-mailu info@weedshop.cz.

 

 • Mimosoudní řešení sporů. Za mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy po neúspěšném řešení případného sporu mezi námi a vámi je zodpovědná příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.
 • Nepravdivé nebo neúplné recenze. Vyhrazujeme si právo nezveřejňovat recenze zákazníků, které jsou nepravdivé, obsahují nevhodné výrazy nebo nesouvisejí se zakoupeným zbožím.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY
  • Na základě registrace zákazníka pomocí e-mailu a zvoleného bezpečného hesla, provedené na webové stránce obchodu, může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Registrovat se také můžete prostřednictvím svého Facebook nebo Gmail účtu. Uživatel potvrdí, že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a seznámil se zásadami pro zpracování osobních údajů.
  • Funkce uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží, sledovat historii a detaily svých objednávek (dále jen „uživatelský účet“).
  • Povinnost uvádět pravdivé a správné údaje. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Zabezpečení uživatelského účtu. Přístup k uživatelskému účtu je zákazník povinen mít zabezpečen uživatelským jménem a silným heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Možnost zrušit uživatelský účet při jeho neužívání. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.
  • Nutná údržba. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.
 2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Ceny zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Složky kupní ceny. Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši a také případný poplatek za zvolený způsob platby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Před závazným dokončením objednávky bude zákazník informován a konečné ceně obsahující náklady balného a dopravného.
  • Náklady na balné a dopravné. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží bude záležet zejména na zvoleném dopravci.
  • Proces objednávky. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá zboží “do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, uvede doručovací adresu a jiné nezbytné kontaktní údaje, zvolí požadovaný způsob doručení objednaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním, případně zvoleným balením zboží). Jedná o závaznou objednávku zboží zavazující k platbě (dále jen “objednávka"). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady zpracování osobních údajů.
  • Dokončení objednávky. Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko “ODESLAT OBJEDNÁVKU“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.
  • Vlastnosti zboží. Zákazník je povinen se před dokončením objednávky seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí.
  • Dodatečné potvrzení objednávky. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru velikosti u daného zboží.
  • Okamžik uzavření kupní smlouvy a potvrzení objednávky. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce či v jiném našem formuláři (dále jen “e-mailová adresa zákazníka"). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka ODESLAT OBJEDNÁVKU“, o tom je zákazník informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky.
  • Povinnosti prodávajícího a kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a Vy se zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.
  • Kopie VOP a formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy na e-mailovou adresu zákazníka, ve znění platných VOP. Zákazník rovněž obdrží formulář pro odstoupení od kupní sm
  • Komunikační prostředky na dálku. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOB PLATBY
  • Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH.
  • Způsob platby. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit:
 4. bezhotovostním převodem,
 5. platební kartou online,
 6. dobírkou.

Způsob platby zboží si zákazník zvolí u objednávky v průběhu objednávky.

 • Evidence tržeb. Nyní je naše povinnost vystavit zákazníkovi účtenku a zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online pozastavena, od 1. 1. 2023 dojde k jejímu zrušení.
 • Záloha na cenu zboží. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.
 • Slevy z ceny zboží. Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.
 • Nereálná cena zboží. V případě zobrazení nereálné ceny např. v hodnotě 0 Kč nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na e-mailovou adresu zákazníka.
 • Forma faktury. Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce.
 • Dárkové poukazy. Našim zákazníkům nabízíme možnost zakoupení fyzických dárkových poukazů v libovolné hodnotě. Každý poukaz má svůj jedinečný kód a bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi uvedenou adresu. Je možné využít vždy jen celou výši poukazu, nikoliv jej využít po částech. Poukaz má platnost 12 měsíců od jeho zakoupení. Pro uplatnění dárkového poukazu na webových stránkách je nutné vyplnit pole v sekci “košík”, kde uvedete jedinečný kód dárkového poukazu. Hodnota dárkového poukazu je odečtena z celkové ceny vašeho nákupu v košíku.  Prosím vezměte na vědomí, že kód poukazu Vám bude zaslán na vámi uvedenou adresu v objednávce. Dbejte zvýšené opatrnosti s jeho dalším nakládáním. Falšování či pozměnění poukazu není dovoleno. Jeho falšování může být také trestným činem. Není možné odstoupit od kupní smlouvy v případě, že byl již dárkový poukaz využít.
 1. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
  • Úplné zaplacení kupní ceny. Vyhrazujeme si u zákazníků výhradu vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.
  • Výhrada vůči zákazníkům podnikatelům. Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči Vám máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.
 2. DODÁNÍ ZBOŽÍ, ŠKODA ZPŮSOBENÁ PRODÁVAJÍCÍMU A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ
  • Doprava, osobní převzetí. Zákazníkovi je podle jeho volby zboží zasláno prostřednictvím dopravce, kterého si zákazník zvolil v průběhu objednávky z námi nabízených možností.
  • Dodací doba. Je-li u zboží uvedeno, že je skladem, pak se zavazujeme zboží dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od odeslání objednávky. Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve v průměru během 48 hodin od objednání.
  • Převzetí zboží. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od dopravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení. V případě osobního vyzvednutí si zboží zákazníkem se považuje zboží za dodané okamžikem převzetí zákazníkem či jinou osobou zákazníkem určenou.
  • Náklady na zvláštní způsob přepravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Opakované doručení a náklady s tím spojené. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Povinnosti zákazníka při převzetí zboží. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen nás o této skutečnosti informovat co nejdříve i s přiloženými fotografiemi poškozeného zboží a zbytku zásilky. Pokud převzaté zboží reklamujete jako rozbité vlivem přepravy, nebo jako vadné ze skladu je nutné tak učinit do 48 hodin od převzetí zboží.
  • Práva z vad. Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle našeho reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.
 3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech od převzetí zboží. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle části 4 těchto VOP.
  • Právo na odstoupení přísluší pouze spotřebitelům. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Za předpokladu, že nám zákazník podnikatel vrátí zboží a nejedná-li se o uplatnění práva z vad podle občanského zákoníku, jsme oprávněni účtovat náklady na skladování tohoto zboží podle bodu 9.7 a 9.8 těchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.
  • Postup při vyprodání zásob. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.
  • Dárek. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem či z naší strany, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je nám povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
 4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Odkaz na občanský zákoník. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  • Odkaz na reklamační řád. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží jsou upraveny v našem
 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Zásady zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich .
  • Obchodní sdělení. Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na e-mailovou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.
  • Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde bližší
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI
  • Závazek respektovat práva spotřebitelů. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.
  • Neplatné nebo neúčinné ustanovení VOP. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • Vyloučení Vídeňské úmluvy. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.
  • Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva zákazníků podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.
  • Archivování kupní smlouvy. Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.
  • Pokud si sjednáme odlišné podmínky uzavření kupní smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
  • Nezbytnost přijetí VOP pro uzavření kupní smlouvy. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné vytvoření objednávky zákazníkem.
  • Platnost VOP. Tyto VOP jsou platné od 1. 5. 2022 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.