Všechny produkty máme skladem!

Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

vydané internetovým obchodem pro prodej zboží https://www.weedshop.cz  prostřednictvím společnosti JKS seeds s. r. o., se sídlem Masarykova 60/139, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 04205782, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 35930, která je také správcem osobních údajů (dále také jen „my“ nebo „správce“). 

 

Cílem tohoto dokumentu bude seznámit Vás s informacemi, které se týkají zpracování Vašich Osobních údajů. Tyto zásady zpracování Osobních údajů si prosím přečtěte. V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail info@weedshop.cz nebo poštou na výše uvedenou adresu.

Zpracováváme Vaše Osobní údaje ze zákonem stanovených důvodů, za účelem plnění smlouvy nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se nejedná o zpracování Osobních údajů ani v jednom z těchto tří uvedených důvodů, pak si vyžádáme Váš souhlas.

Pro lepší přehlednost a orientaci jsou níže uvedeny pojmy, které se v těchto zásadách často opakují. 

 

E-shop

internetový obchod provozovaný správcem, dostupný na https://www.weedshop.cz;

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Obchodní sdělení

zpravidla e-mailová zpráva nebo sms odesílaná Uživateli za účelem propagace obdobných výrobků a služeb; 

Objednávka

dokončená transakce zákazníkem stisknutím příslušného tlačítka „ “ s úmyslem zákazníka uzavřít kupní smlouvu;

Osobní údaje

jakékoliv informace o Uživateli, na základě kterých ho lze přímo či nepřímo identifikovat;

Uživatel

fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o zákazníka nebo o potenciálního zákazníka, případně uživatele našich webových stránek, označován také jako „Vy“;

Zpracovatel

vykonává činnosti zpracování Osobních údajů na základě smlouvy nebo jiného pověření pro správce;

Zpracování Osobních údajů

je jakákoliv operace nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

Zvláštní kategorie Osobních údajů

takové Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby.

 

 • JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, JAK JE ZÍSKÁVÁME, ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAK DLOUHOU DOBU JE UCHOVÁVÁME

Zpracováváme o Vás tyto Osobní údaje: 

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo);
 • fakturační údaje a bankovní spojení (údaje nezbytné k vedení účetnictví a realizaci plateb za zboží);
 • poznámka k Objednávce;
 • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi);
 • login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné Uživatelem v uživatelském účtu, nákupní historii, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu);
 • Vámi přidané komentáře k našim příspěvkům na sociálních sítích (zejména , jako i jméno (přezdívka) Vašeho profilu na těchto sociálních sítích a Vámi veřejně přístupné informace na Vašich profilech,
 • IP adresa

Nezpracováváme Zvláštní kategorie Osobních údajů. 

 • JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Obecně k době Zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a možného uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (např. uplatnění práv z vad zboží v rámci reklamace, uplatnění záruky na zboží apod.).

 • ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Webové stránky E-shopu. Zpracováváme také informace o tom, kdy navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Také můžeme nahlédnout do historie Vašeho chování na webových stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které nabízené zboží je Vám zobrazeno. Informace o Vašem chování na webu jsou anonymizované. 

Pokud navštívíte naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení (data o Vašem mobilním telefonu).

Tyto data můžeme shromažďovat jako součást protokolu nebo pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování. Pravidla pro používání souborů cookies a dalších technologiích pro sledování je podrobněji popsáno v našem  

Registrace, zřízení uživatelského účtu. Poskytujete nám dobrovolně Osobní údaje zřízením uživatelského účtu v E-shopu a jejich následnou aktualizací. Při registraci uvádíte svůj e-mail a heslo Registrace je proto dokončena až v moment, kdy potvrdíte, že se chcete registrovat pomocí linku, který vám obratem zašleme na e-mail.

Plnění smluvního vztahu. Zákonným důvodem pro Zpracování osobních údajů je plnění kupní smlouvy, resp. řádné vyřízení Objednávky a s tím související povinnosti.

Zlepšení poskytování našich služeb, propagace zboží. Můžeme zpracovávat Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, našich smluvních partnerů a vzájemně je kombinovat s Osobními údaji, které nám jsou dobrovolně poskytovány. Přijímáme opatření, abychom zajistili, že třetí strany jsou ze zákona oprávněny, aby nám tyto informace poskytly. Např. se bude jednat o demografické informace, IP adresy a cookies soubory. Důvodem je zlepšení poskytování našich služeb a propagace našeho zboží.

Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s třetími stranami, abychom spravovali a zobrazovali naši reklamu na webových stránkách třetích osob.

Sociální sítě. Máme profil na  Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytovány také podle zásad zpracování osobních údajů těchto platforem. Ochrana osobních údajů je řešena separátně v rámci každé ze zmíněných platforem.

Blog. Na našich webových stránkách máme veřejně přístupný blog. Prosím vezměte na vědomí, že jakékoliv informace, které vložíte do komentáře na našem blogu, může zobrazit kdokoliv. Pokud se Vaše Osobní údaje objeví na našem blogu a Vy budete mít zájem je odstranit, prosím kontaktujte nás. Nebudeme-li moci odstranit Vaše Osobní údaje z blogu, budeme Vás o tom informovat a sdělíme Vám důvod.

Komunikace se zákaznickou podporou nebo jiné dotazy. Pokud jste nás kontaktovali přes chatbot, e-mailem, nebo nás oslovili na sociálních sítích, pak Vaše osobní údaje zpracováváme pro účel vyřízení dotazu.

Obchodního sdělení (newsletter). Obchodní sdělení můžeme posílat na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše zboží a služby zákazníkům, dokud se sami z odběru obchodních sdělení neodhlásí. To umožňuje jednoduchý proklik v každém obchodním sdělením, které zasíláme formou e-mailu.

Obchodní sdělení zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu rovněž těm, kteří nejsou našimi zákazníky, ale registrovali si uživatelský účet.   nebo se ohlásit pomocí prokliku v patičce zaslaného e-mailu.

Proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů můžete kdykoliv vnést námitku (blíže v části věnující se Vašim právům). Pokud se zaregistrujete do našeho newsletteru, budeme Vám posílat zajímavé informace a nabídky k propagaci našeho zboží a služeb na základě Vámi uděleného souhlasu.

Hodnocení zákazníků. Můžete se podělit o své zkušenosti s nákupem a posoudit jednotlivé zboží v sekci  

Platba kartou. Pokud nám zadáte údaje o své kreditní kartě, nemáme přístup ke kompletním údajům. Víme jen, že platíte kartou a údaje o kartě zpracovávají příjemci těchto údajů, kteří pro nás platbu zprocesují.

 • SHRNUTÍ DŮVODŮ A ÚČELŮ PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chápeme, že je někdy pro Vás obtížné se prokousat množstvím textu věnujícímu se jak, proč zpracováváme Vaše Osobní údaje a kde je získáváme.

Abychom Vám poskytli rychle a přehledně základní údaje o zpracování Vašich Osobních údajů, shrnuli jsme vše v této přehledné tabulce:

 

O které Osobní údaje se jedná 

Účel zpracování Osobních údajů 

Zákonný důvod pro zpracování Osobních údajů

Doba zpracování

Naši zpracovatelé

jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu pro doručování a informace o objednaném zboží

Vyřízení Objednávky, vedení uživatelského účtu, zákaznická podpora

Plnění smlouvy

Po dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi

Shoptet (správa e-shopu a webhosting)

Smartsupp (zákaznická podpora)

Zásilkovna

 

Brani (automatizace expedice zásilek)

fakturační údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, či jinou identifikaci zákazníka a podrobnosti o zakoupeném zboží), bankovní spojení

Vedení účetnictví

Plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti

Daňové doklady po dobu až 10 let (účetní záznamy po dobu 5 let), fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, daňové doklady po dobu 10 let

Cezar (účetní software)

jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo zákazníka, údaje o uzavřené kupní smlouvě, nezbytné údaje o platbách 

Vyřízení reklamace či stížností

Plnění zákonné povinnosti

Po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho ukončení

Shoptet (správa e-shopu a webhosting)

Smartsupp (zákaznická podpora)

Zasilkovna

jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo zákazníka, adresa

Přímý marketing (zejména zasílání newsletterů zákazníkům)

Oprávněný zájem na propagaci obdobných služeb

 

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

2 roky od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se z odběru neodhlásíte dříve

LeadHub

pseudo anonymizované dentifikátory registrovaných uživatelů, 

IP adresa

 

Běžná analýza návštěvnosti webových stránek, zabezpečení našich webových stránek

Oprávněný zájem

Konkrétní doba uložení u souboru  cookies se liší podle konkrétního druhu cookie souborů

 

 

Luigi's Box (analýza návštěvnosti)

 

 

 

jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo

 

Odpověď na zprávu zaslanou přes chatbot, e-mail nebo sociální sítě

Souhlas se zpracováním za účelem vyřízení dotazu

Po vyřízení Vašeho dotazu budou Osobní údaje vymazány, to neplatí v případě, že se stanete naším zákazníkem

Smartsupp (zákaznická podpora)

 

 

jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo potenciálních zákazníků, IP adresy, cookies a další technické identifikátory

Marketing a propagace našich webových stránek

Souhlas

Po dobu trvání souhlasu, doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies

 

Smartsupp (analýza konverzí po užití chatboxu)

 

jméno, příjmení, e-mail zákazníka a informace o objednaném zboží

Poskytnutí e-mailu zákazníka třetí straně za účelem hodnocení spokojenosti zákazníků

Oprávněný zájem

Po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho ukončení

Heureka 

 

 • JAKÁ JSME PŘIJALI OPATŘENÍ K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Technická opatření. Přijali jsme a zavazujeme se udržovat vhodná technická opatření s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování Osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro Uživatele, a to ve všech oblastech, kde dochází ke Zpracování osobních údajů (zejména provoz webových stránek, provoz E-shopu, zaměstnanecká agenda, komunikace se zákazníky). Mezi přijatá technická opatření patří. 

KDY PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

Vaše Osobní údaje mohou být předány našim obchodním partnerům (Zpracovatelé) nebo jiným třetím osobám, vyžaduje-li to zákon.

Zpracovatelé. Používáme pouze prověřené Zpracovatele, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my Vám. Jedná se pouze o Zpracovatele, kteří jsou z Evropské unie, případně do zemí, které byly prohlášeny a uznány za bezpečné, nebo do zemí s nimiž máme uzavřené standardní smluvní doložky v souladu s čl. 46 GDPR a kteří poskytují Vašim Osobním údajům srovnatelnou úroveň ochrany jako v případě použití GDPR a českých právních předpisů. Všichni tito naši Zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté Osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme je zpřístupnili v souladu s těmi zásadami. Konkrétní Zpracovatelé jsou uvedeni výše. Na Vaše vyžádání uvedeme podrobnosti týkající se každého jednotlivého důvodu a účelu Zpracování Osobních údajů. V případě potřeby nás kontaktujte.

Zákonné povinnosti. Osobní údaje můžeme mimo Zpracovatele předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

 • JAKÉ MÁTE PRÁVA?

Jak nás můžete kontaktovat? Emailem na info@weedshop.cz, nebo na adresu našeho sídla.

 

Kdy Váš dotaz vyřídíme? Odpovíme Vám nejpozději do jednoho měsíce. Pokud by poskytnutí informací ohrozilo soukromí jiných osob, nebo by poskytnutí bylo nepřiměřené rizikům či nákladům na jejich poskytnutí, je možné, že vám nebudeme moci vyhovět. Abychom vaši žádost lépe vyřídili, je možné, že si od vás budeme potřebovat ověřit vaši totožnost. V případě opakované žádosti bude správce oprávněn za kopii Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 

Právo na přístup

●      Potvrdíme, zda zpracováváme vaše Osobní údaje.

●      Máte právo na informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích, kterým jsou zpřístupněny, době zpracování.

●      Máte právo vědět, zda nějaké právo bylo již realizováno.

●      Předpokladem je také to, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

 

Právo na opravu

●        Má právo na žádat o opravu nepřesných osobních údajů.

●        Některé údaje můžete opravit ve svém uživatelském profilu.

Právo na výmaz

●        Pokud neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje dále zpracovávat, pak Vámi požadované údaje vymažeme či zanonymizujeme.

Právo na omezení zpracování

●        Pokud máte za to, že údaje zpracováváme nesprávně. Ať už se jedná o důvody zpracování nebo jeho rozsah, dejte nám prosím vědět.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

●        V případě, že nás kontaktujete s žádostí, budeme vás informovat o výsledku. Někdy se může stát, že nebudeme moci vyhovět (např. e-mailová adresa, ze které jste nám napsali již nefunguje).

Právo na přenositelnost

●        Vaše údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, na vaši žádost poskytneme jinému správci.

Právo vznést námitku

●        Pokud zpracováváme vaše údaje z oprávněného zájmu (např. zasílání newsletteru Uživatelům).

●        Je na nás, abychom náš oprávněný zájem prokázali. V případě, že bude vaše námitka oprávněná, přestaneme zpracování Osobních údajů provádět.

Právo na odvolání souhlasu

●        Změnili jste názor? Nevadí, napište nám. Zpracování týkající se marketingového a obchodního účelu je možné odvolat kdykoliv.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

●        Nechcete, aby se o vás rozhodovalo pomocí počítače? Respektujeme vaše právo, proto profilování neprovádíme. Poskytujeme online službu, vaše Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně.

 • ZÁVĚR 

Tyto Zásady zpracování Osobních údajů mohou být změněny pouze písemně. O tom budou Uživatelé informováni prostřednictvím našich webových stránek.

 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich Zásad zpracování Osobních údajů se na nás prosím kontaktujte na e-mail: info@weedshop.cz

 

Pokud budete nespokojeni, pak můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu Osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na https://www.uoou.cz/).

Tyto zásady ochrany Osobních údajů jsou účinné ode dne 1.10.2022