Všechny produkty máme skladem!

Jaké účinky má HHC na lidi?

V dnešní době už jsou asi látky jako CBD, CBG nebo THC povědomé většině lidem. V rostlinách konopí se ale nachází mnohem více různých látek. V současnosti třeba stále více populární HHC, HHC-P nebo THC-P. Všechny tyto látky a spousty dalších mají společnou jednu věc a to tu, že se nacházejí v marihuaně. Avšak jeden zásadní rozdíl mezi nimi přece jenom je. Jaký, to si vysvětlíme v tomto článku. 

Ačkoliv se všechny tyto látky vyskytují v konopných rostlinách, některých je v konopí velmi malé množství. Proto po provedení několika výzkumů látky HHC, které se začaly uskutečňovat zejména pro zdravotnické účely, se zjistilo, že působí velmi podobně jako přirozeně se vyskytující látka v konopí THC. Jelikož je konkrétně zrovna HHC v palicích marihuany minimální množství, začala se látka HHC vyrábět laboratorně. Proto se těmto látkám z konopí neboli kanabinoidům jako je HHC, HHC-P či THC-P říká syntetické kanabinoidy. 

Co jsou to kanabinoidy?

V mnoha článcích se můžete setkat s názvem kanabinoid. Kanabinoidy jsou látky, které se přirozeně vyskytují v rostlinách konopí jako je Cannabis sativa a Cannabis indica. Rostliny marihuany obsahují až přes 80 různých kanabinoidů a vzhledem k tomu, že je zatím vědecky prozkoumáno pouze minimum z nich, zejména CBD, CBG či THC, je ještě na čem pracovat. To také přispělo k tomu, že jsou vlastně rostliny konopí zatím dostatečně neprobádané a vědci se tak věnují zkoumání dalších látek, které by mohly mít potenciál k využití zejména ve zdravotnictví. Mezi tyto kanabinoidy patří právě HHC.

Co je to endokanabinoidní systém

To, že jsou látky z konopí nazývané kanabinoidy už víte. Ale jak účinkují kanabinoidy na naše tělo a mysl? Prostřednictvím tzv. endokanabinoidního systému. Endokanabinoidní systém jsou látky, které si vyrábí lidské tělo a vážou se na kanabinoidní receptory v našem těle a prostřednictvím nich působí látky z konopí na lidský organismus. Kanabinoidní receptory - CB1 a CB2 se nachází v našich orgánech, kůži a mozku. Pro zajímavost, endokanabinoidní systém byl objevený již v 90. letech 20. století.

Co jsou to fyto-kanabinoidy?

Fyto-kanabinoidy jsou látky, které produkují rostliny konopí. K nejznámějším fyto-kanabinoidům patří bezesporu THC (tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol). Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma látkami z marihuany je v tom, že THC je psychoaktivní a vyvolává pro někoho příjemné pocity opojení a proto je momentálně v ČR povoleno prodávat pouze produkty s maximálním obsahem 1 % THC, což je minimální množství po jehož užití je nízké riziko vzniku nežádoucích účinků. Oproti tomu CBD je nepsychoaktivním fyto-kanabinoidem, který bývá využíván spíše pro navození pocitu klidu a relaxace. Při užívání produktů CBD je tedy většinou menší riziko vzniku nepříjemných stavů. 

Dalším fyto-kanabinoidem je třeba prekurzor všech ostatních látek v konopí CBG. CBG se v rostlinách marihuany vyskytuje jako první a z něj se teprve přemění látky na ostatní známější  fyto-kanabinoidy. Dále v trávě nalezneme třeba CBN či CBC. Všechny tyto ostatní látky jsou ale v palicích marihuany v mnohem menším množství, než je právě THC či CBD samozřejmě v závislosti na genetice, kterou rostliny konopí vlastní. 

Co jsou to syntetické kanabinoidy?

Uměle neboli chemicky vyrobené látky z konopí se nazývají syntetické kanabinoidy. Cílem vytvoření těchto látek v laboratořích je napodobit co nejvíce účinky přirozeně se vyskytujících látek v konopí jako je např. THC, CBD, CBG nebo CBN. Tyto syntetické kanabinoidy jsou skupinou modifikovaných sloučenin. S těmito syntetickými kanabinoidy se můžete také setkat pod názvem „designer drogy“ a patří sem spíše v cizině známí spice. 

Mezi nejznámější uměle vytvořené kanabinoidy v Čechách patří hlavně HHC, HHC-P, H4CBD nebo třeba THC-P. Jelikož se jedná o uměle vytvořené látky je obtížnější kontrolovat jejich kvalitu. Dlouhodobé užívání těchto látek také není zatím dostatečně prozkoumáno proto během jejich užívání buďte opatrní. 

V ČR jsou všechny tyto produkty prodávány pouze jako ,,sběratelský předmět“, takže jsou volně prodejné a to dokonce i nezletilým osobám. Z důvodu čím dál častějšího zneužívání těchto látek ať už prodejci za dosažením co nejvyššího zisku, tak kupujícími pro dosažení co nejzajímavějšího efektu, v době psaní tohoto článku vláda v ČR projednává jejich zařazení na seznam zakázaných látek. 

Co je to HHC?

Co se mohlo zdát jako dobrý úmysl odborníků, kteří chtěli prozkoumat přínos kanabinoidu HHC - Hexahydrokanabinolu ve vědě a jeho možné využití ve zdravotnictví, se ale stalo spíše opakem. Synteticky vyrobený kanabinoid HHC se dostal k široké veřejnosti, kterou představují hlavně jeho rekreační uživatelé, a tak se látka HHC začala zneužívat a vyrábět v laboratořích ve větším množství, aby jeho výrobci pokryli poptávku na trhu s konopím, jelikož na palicích marihuany se Hexahydrokanabinol přirozeně vyskytuje ve velmi malém množství. 

HHC se vyrábí hlavně z květů konopí bohatých na THC či CBD. Dle dosavadních provedených výzkumů se má za to, že má HHC dokonce menší riziko vzniku nežádoucích účinků, než je tomu u THC. To ovšem neplatí u dalších uměle vytvořených syntetických kanabinoidů jako je H4CBD, THC-P, HHC-P či HHC-O.

S látkou HHC se dnes můžete setkat jak v podobě sušených květů konopí s různým obsahem HHC klidně až 80%, tak v podobě různých pochutin. Dále v podobě e-liquidů a jednorázových e-cigaret také s obsahem klidně i vyšším než je 90% HHC, které jsou veřejností velmi oblíbené. Ovšem většina uživatelů si neuvědomuje, že užíváním těchto produktů riskují své zdraví, jelikož tyto produkty nejsou nijak kontrolovány, regulovány a ani dostatečně vědecky prozkoumány. 

Jak dlouho účinkuje HHC?

Jako u většiny produktů i u HHC záleží na více faktorech, které mohou mít vliv na dobu a intenzitu působení. Podstatný vliv na účincích HHC má hlavně jeho síla - na trhu existují produkty s obsahem HHC od 10 do 90 i více %, na způsobu užití HHC nebo na vašem zdravotním stavu a metabolismu.

Po přihlédnutí k těmto okolnostem se průměrná doba účinkování HHC uvádí cca 2-8 hodin. Vždy berte na vědomí, že se jedná o synteticky vyrobený kanabinoid, proto buďte v případě jeho užití opatrní. 

Zde vám uvedeme pár nejzákladnějších informací o tom, co ovlivňuje dobu účinkování HHC: 

  • Užitá dávka: Jelikož HHC není schváleno k užívání a od 1.03.2024 je dokonce dočasně zařazeno na seznam zakázaných látek, neexistuje doporučená dávka HHC. Obecně však platí, že čím silnější HHC produkt a čím vyšší dávka, tím logicky můžete očekávat také intenzivnější a déle trvající účinky HHC. Pokud vás přeci jen láká vyzkoušet HHC produkty, je lepší pro začátek zvolit slabší a nižší množství pro eliminaci vzniku nepříjemných stavů.
  • Způsob konzumace: Produktů s obsahem HHC je na trhu obrovské množství. Mezi nejznámější patří HHC konopné květy, HHC cartridge či HHC jednorázová vape pera. Kouření či inhalace může přinášet okamžité postupně zesilující účinky s kratší intenzitou. Dalším velmi diskutovaným produktem s obsahem HHC jsou pochutiny tvz. edibles v podobě známých cookies sušenek či gumových medvídků. Všechny tyto potraviny mají pozdější nástup účinků, ale za to jsou účinky silnější a dlouhodobější. Vyčkejte klidně i 1-2 hodiny, než si vezmete další kousek sladkosti ať později nelitujete. 
  • Kvalita látky: Neboli její čistota. Syntetické kanabinoidy včetně HHC bývají obvykle vyrobeny v laboratořích, ovšem bez následné kontroly kvality, jelikož se nejedná o produkt určený ke konzumaci. Někteří výrobci si tedy mohou výrobu tohoto zboží upravit k obrazu svému a nesplňovat tak potřebnou kvalitu a bezpečnost svých produktů. 
  • Chemická struktura: Synteticky vyrobené kanabinoidy mají různé chemické složení. Toto složení určuje, jak budou obsažené kanabinoidy účinkovat na naše kanabinoidní receptory. Jelikož produkty s obsahem syntetických kanabinoidů nejsou kontrolovány, mohou obsahovat různé příměsi, které mohou ovlivnit sílu a dobu účinků užitého výrobku.
  • Tolerance na látku HHC: Dlouhodobé užívání všech synteticky vyrobených kanabinoidů jako je HHC, může způsobit vytvoření tolerance a tím pádem bude postupem času potřeba k dosažení stejného účinku stále vyšší množství látky. Zároveň se může začít tvořit závislost na užívání těchto látek. 
  • Individuální charakteristiky: Každý z nás je originál. Každý z nás má jiné psychické rozpoložení, váhu, metabolismus a toleranci na danou látku. Všechny tyto aspekty mohou ovlivnit dobu a sílu působení syntetických kanabinoidů. Jinými slovy řečeno, jak dlouho bude HHC účinkovat na vás, nemusí znamenat stejnou dobu účinků u někoho jiného. Stejně jako je tomu třeba i u alkoholu. 

Jaký je rozdíl mezi THC, HHC a CBD

V několika mnoha posledních letech se výzkum věnoval zejména látce THC (Tetrahydrokanabinol) - psychoaktivnímu kanabinoidu, jehož účinky ocení hlavně jeho rekreační uživatelé, kterým jeho užívání přináší tolik oblíbený pocit opojení. Dále látce CBD (Kanabidiol), který na své oblíbenosti získal u populace, která ocení jeho zdravotnické benefity bez pocitu opojení, a nově také dalším látkám z konopí jako je právě třeba HHC (Hexahydrokanabinol), které bylo synteticky vyrobeno zejména pro své psychoaktivní účinky v kombinaci s předpokladem bezpečného užívání. 

Z tohoto článku je vám už zřejmě jasné, jaké jsou hlavní rozdíly mezi látkami HHC vs. THC vs. CBD. Věda se i nadále zabývá tím, jak se liší jejich chemická struktura, která hraje důležitou roli v tom, jaký mají tyto látky potenciál pro využití ve zdravotnictví. 

Závěrečná rada uživatelům HHC

Pokud vás stále láká vyzkoušet účinky HHC, je lepší raději začít s produkty, které mají nižší obsah HHC.  

Dalším důležitým faktorem je výběr správného prodejce. Je jednoduché zajít k některému z mnoha prodejních HHC automatů, které v poslední době můžeme vidět na každém rohu, ale ty většinou obsahují nekvalitní produkty a někteří jejich zákazníci také uvádějí, že jejich produkty nedosahují hmotnosti uvedené na obale. 

Tyto prodejní automaty také většinou obsahují další produkty, jako je třeba kratom. Kratom a HHC mají společnou jednu věc a to tu, že nejsou schváleny jako potravina a slouží pouze ke sběratelskému účelu, tudíž ani u tohoto produktu neprobíhá kontrola kvality. Většina prodejců má však k dispozici laboratorní testy, které ověřují čistotu nabízeného kratomu, ale opatrnost během užívání těchto produktů je vždy na místě. 

Kvalitní HHC konopí či jiné HHC produkty poznáte podle pachu. Neměly by být cítit žádnými rozpouštědly nebo alkoholem a ani jinými chemickými látkami. 

Možnost legálně vyzkoušet některý z HHC produktů máte už jen do konce února roku 2024. Od 1.03.2024 bude tato látka dočasně zařazena na seznam zakázaných látek, takže pořízení takovýchto produktů nebude v blízké době možné.