Všechny produkty máme skladem!

Kratom - Přínosná rostlina nebo nebezpečná droga

Kratom je v posledních měsících velmi diskutovanou rostlinou. O tuto popularitu se postaralo hned několik věcí, ať už jsou to pozitivní věci jako možné zdravotní účinky, nebo negativní případy jako prodej dětem či závislost, je určitě dobré si připomenout co tato moderní doba s užíváním kratomu přinesla a jaké jsou výhody a nevýhody jeho užívání. Podíváme se krátce také na možné zdravotní dopady či využití kratomu jako léku.

Na úvod si řekněme, co je to kratom

Blíže jsme se již tomu co je to kratom věnovali v předchozím článku, pojďme si to teda alespoň shrnout. Kratom, poprvé vědecky popsal v 19. století nizozemský botanik Pieter Willem Korthals. Kratom, jehož vědecký název zní Mitragyna speciosa, je strom, který se vyskytuje především v jižní Asii, zejména v Malajsii, Thajsku a Indonésii.

V dospělosti strom kratomu dosahuje výšky 25 metrů a vytváří charakteristický oválný tvar listů. Listy tohoto stromu se skládají ze žilek, které mohou mít bílou, zelenou nebo červenou barvu. Podle toho se pak kratom dělí na známý bílý, červený či zelený kratom (např. Green Bali). Rozdíl v barvě vzniká hlavně dobou sklizně a následnou fermentací.

Kratom patří do čeledi kávovníkovitých a má podobné stimulační vlastnosti v závislosti na použité dávce; neobsahuje však teofylin ani kofein.

Kratom získal v posledních dvou desetiletích na významu díky svým účinkům podobným opioidům a také díky stimulačním vlastnostem v závislosti na použité dávce, které jsou zprostředkovány indolovými alkaloidy přítomnými v jeho listech.

Využití kratomu

Kratom se v mnoha zemích jihovýchodní Asie již po staletí používá jako alternativa k běžně dostupným lékům i k rekreačním účelům. Kratom má obvykle společný název, který je specifický pro místní oblast, kde se pěstuje.

Žvýkají se pouze čerstvé listy rostliny kratom, aby rybáři, zemědělci nebo dělníci získali jeho povzbuzující účinky a snížili únavu z těžké práce. Kromě toho se kratom používá k léčbě příznaků poruch způsobených užíváním návykových látek, zejména při odvykání od opia. Vzácně se sušené listy používají buď k přípravě vodního odvaru, nebo ke kouření.

Užívání kratomu je nyní zakázáno v Malajsii a Indonésii, zatímco Thajsko povoluje legální pěstování a konzumaci rostliny. Indonésie se nicméně podílí na vývozu kratomu jako tržní plodiny do Spojených států a několika dalších zemí.

V Evropě a USA se kratom prodává společně s výrobky z kanabidiolu, konopí a kavy, které mají léčebné i rekreační využití. Kratom se v západních zemích prodává především jako sypký prášek, tablety nebo kapsle.

Obvykle tyto kratomové listy obsahují přibližně 2% mitragyninu. Pro srovnání, kratom obsahující 7 % a 40 % mitragyninu se prodává jako polotuhá pryskyřice nebo také extrakt.

Tradičně se v Asii kratom používá k protiprůjmovým, analgetickým, antipyretickým, antidiabetickým a svalovým relaxačním účelům. Kratom se v posledním desetiletí mezi mladými lidmi v Thajsku užívá také v domácím odvaru - čaji. Tato rostlina se také míchala se sirupy proti kašli obsahujícími difenhydramin nebo kodein a zahřívala se s nealkoholickými nápoji obsahujícími kofein za účelem perorálního požití. Nic z toho ale nedoporučujeme a výrazně před tím varujeme, sám kratom může způsobovat závislost a změnu vědomí a v kombinaci s léky, alkoholem či dalšími drogami může být i smrtelný.

Mezi nežádoucí účinky užívání kratomu patří dehydratace, úbytek hmotnosti, hyperpigmentace a zácpa. Vyšší dávky kratomu mohou vést k letargii a únavě spolu s větším rizikem vzniku závislosti a tolerance. Velmi časté jsou také změny nálad, náhlá agresivita či zmatenost a panika. A to hlavně při užívání vysokých dávek! V Thajsku byly také hlášeny vzácné případy úmrtí na předávkování extraktem či výtažkem z kratomu.

Farmakologie, aneb trochu vědy.

Předchozí výzkum upozornil na to, že mitragynin a další kratomové indolové alkaloidy by mohly sloužit jako patentované prekurzory opioidních agonistů, a mohly by tak být vyvinuty v léčiva. Několik studií in vitro a in vivo také naznačilo, že mitragynin je zaujatý částečný agonista μ-opioidních receptorů spolu s antagonisty δ-opioidních receptorů a κ-opioidních receptorů. Několik nedávných studií také zdůrazňuje, že mitragynin může být některými enzymy cytochromu P450 (CYP) přeměněn na 7-hydroxy mitragynin, což může vysvětlovat některé jeho analgetické účinky.

Bylo také zjištěno, že mitragynin se váže na α-adrenergní receptory, přičemž nejvyšší afinitu má k receptoru α1A a nejnižší k receptoru α2B. Tato sloučenina se také může s nízkou afinitou vázat na serotoninové receptory 5-HT 1A a 5-HT 2B, zatímco dva z jejích enantiomerů se na tyto receptory mohou vázat s vysokou afinitou.

Farmakokinetika

Mitragynin, který tvoří až 66 % kratomu, a je tak hlavní účinnou látkou této rostliny, se může rychle vstřebávat v tenkém střevě, a tak působit během několika minut. Koncentrace a síla účinků této látky klesá přibližně za čtyři hodiny.

Mitragynin je v krvi obecně vázán na bílkoviny a v játrech se metabolizuje na nejméně sedm různých metabolitů fáze I. Kromě mitragyninu bylo v rostlinách kratomu nalezeno 25 dalších alkaloidů v nižších koncentracích.

Předklinické a klinické studie

Předchozí studie in vitro na potkanech ukázaly, že mitragynin je hlavní alkaloidní sloučeninou v kratomovém extraktu, která může snížit elektroencefalografickou (EEG) aktivitu v temenní a čelní kůře. Nedávná studie však zdůraznila, že za analgetické účinky kratomu a zpracování bolesti jsou zásadní spíše kratomové alkaloidy než samotný mitragynin.

Klinické studie kratomu jsou v současné době v mnoha zemích omezeny, protože tato látka není klasifikována jako léčivo, potravina nebo doplněk stravy. Například americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) označil kratom a jeho alkaloidy za opioidy. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv zakázal dovoz kratomu a varoval veřejnost před jeho konzumací. V některých státech Asie a Jižní Ameriky je dokonce kratom označován jako droga a hrozí za něj stejné tresty jako za jiné zakázané látky.

Několik průzkumů, které si sami provedli uživatelé kratomu, ukázalo, že jeho uživateli jsou nejčastěji muži, lidé středního věku, pracující na plný úvazek nebo samostatně výdělečně činní se středním příjmem. Mnoho z těchto osob užívá kratom k léčbě chronické bolesti, či poruchám soustředění. 

Negativní účinky kratomu na zdraví

Malé dávky kratomu mají zřídkakdy vliv na zdraví, zatímco větší dávky kratomu mohou mít negativní dopad na zdraví. Při akutním předávkování se objevuje rozrušenost, křeče, zvracení, tachykardie nebo silně sedativní/opioidní účinky. Záchvaty byly hlášeny v 9 % případů toxikologickým centrům v USA a v 16-18 % případů toxikologickému centru v Thajsku. 

Užívání kratomu je také spojeno s monomorfními nebo polymorfními komorovými dysrytmiemi. Polymorfní komorová tachykardie může být způsobena vlivem kratomu na QTc interval. Kromě toho bylo po požití vysokých koncentrací mitragyninu hlášeno několik úmrtí v důsledku plicní kongesce způsobené respirační depresí.

Bylo také hlášeno několik případů poškození jater v souvislosti s kratomem. Většina pacientů se zotaví do jednoho roku, zatímco těžké případy vyžadují podávání kyseliny ursodeoxycholové, N-acetylcysteinu nebo glukokortikoidů ke snížení zánětu a obnovení metabolické kapacity.

U těžkých uživatelů kratomu byla také hlášena porucha užívání kratomu (KUD), která může vést k abstinenčním příznakům podobným abstinenčním příznakům u opioidů. U novorozenců narozených matkám, které během těhotenství intenzivně užívaly kratom, byl hlášen syndrom novorozenecké abstinence spojený s užíváním kratomu (KANAS). Bylo také hlášeno, že alkaloidy obsažené v kratomu narušují metabolismus několika drog a léků.

V současné době se nežádoucí účinky způsobené užíváním kratomu léčí symptomatickou léčbou a přerušením užívání. Uvádí se, že naloxon zvrátí respirační depresi, zatímco jaterní toxicita ustoupí po ukončení užívání kratomu. K léčbě dysrytmií by mohla být užitečná antidysrytmika; pro tuto hypotézu však neexistují žádné klinické důkazy.

Výhody užívání kratomu

Kratom se nejčastěji užívá k samoléčbě chronické a/nebo akutní bolesti, úzkosti nebo deprese a také ke zvýšení energie a soustředění. Tato rostlina se také používá k léčbě abstinenčních příznaků při závislosti na lécích na předpis nebo nelegálních drogách. Ke zjištění prospěšnosti kratomu a jeho alkaloidů je však třeba provést další klinické studie. Momentálně totiž Kratom není v EU a ani v ČR uznán jako potravina či lék, a tak žádné pozitivní účinky oficiálně nemá. Někteří uživatelé si malé dávky kratomu chválí díky zlepšení soustředění, jako lehký stimulant, zlepšení nálady při úzkostných a panických stavech nebo jako pomocníka při odstraňování bolestivých stavů.

Účinky kratomu jsou často popisovány podobně jako vyšší dávky CBD (kanabidiolu). Na podobnosti a rozdíly mezi CBD a kratomem, se můžete podívat v našem dalším článku, věnovaném těmto populárním látkám.

Dávkování kratomu

S určením správných dávek kratomu je to velmi náročné. Vzhledem k tomu, že kratom není potravina a neslouží k užívání, nelze oficiálně říct, jak velké dávky by lidé měli užívat. Obecně ale ze zemí, kde je užívání kratomu legální lze říci, že bezpečná dávka se pohybuje mezi 1-5 gramy sušených listů

Na závěr

Kratom se historicky užíval v jihovýchodní Asii a v poslední době si získal oblibu v Evropě i USA pro své stimulační a opioidní účinky. Tato rostlina má složitou farmakologii a při nadměrném užívání může způsobit škodlivé účinky. Velmi nebezpečné je také užívání Kratomu u dětí, pro které je tato "droga" velmi nebezpečná.

Některé nežádoucí účinky kratomu jsou závislé na užité dávce a vyskytují se především u osob se základní poruchou užívání návykových látek. Tato rostlina má určité prospěšné využití, které zahrnuje léčbu bolesti, úzkosti, deprese nebo abstinenčních příznaků některých drog. Před poradenstvím pacientům ohledně léčebného užívání kratomu je třeba provést další výzkum.