Všechny produkty máme skladem!

Jak užívat CBD pro snížení bolestí

K dnešnímu dni je potvrzeno, že se v konopí nachází více jak sto různých kanabinoidů, které mají různé účinky na lidské tělo a mysl. Mezi ty nejznámější kanabinoidy dnes patří rozhodně CBD, CBG nebo zakázané THC. Právě kanabidiol (CBD), který nemá omamné vlastnosti svého příbuzného delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC), může lidskému tělu poskytnout řadu zdravotních výhod. Kanabinoidy jako CBD interagují s receptory v endokanabinoidním systému, který hraje roli v signalizaci tělesných funkcí, od emočních reakcí přes řízení motoriky až po energetickou rovnováhu a imunitní systém.

V posledních dvou desetiletích vědci testovali účinnost CBD zejména jako analgetika neboli léku proti bolesti - a to se slibnými výsledky. I když výzkumy stále pokračují, zde je to, co zatím víme o tom, jak můžeme CBD olej používat k úlevě od bolesti. Nic z níže zmíněných informací neslouží jako zdravotní doporučení a ani netvrdíme, že konopí vyléčí bolest. Dáváme vám jen přehled posledních informací ze světa, kde se léčbě bolesti pomocí konopí věnují již delší dobu. 

Prozatím nejsou v USA ani Evropské unii schváleny žádné léky na bázi CBD jako léky proti bolesti. Jediným lékem na bázi CBD schváleným Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) je Epidiolex, který se používá u vzácných forem epilepsie.

Mezitím několik zemí schválilo použití CBD jako pomoc při léčbě určitých onemocnění. Například Velká Británie ji schválila při léčbě roztroušené sklerózy pro zmírnění příznaků a Kanada ji schválila pro tlumení bolestí při rakovině. Probíhající výzkum naznačuje, že CBD olej na bolest může v různých dávkách pomáhat při zdravotních potížích, včetně artritidy a fibromyalgie. Některé druhy bolesti nemusí být zmírněné samotným CBD, ale může pomoci ve spojení s THC nebo aplikací jiných léčiv.

Zajímavé je, že podle nedávného průzkumu časopisu Forbes Health, kterého se zúčastnilo 2 000 dospělých Američanů a který provedla společnost OnePoll, 60 % dospělých Američanů, kteří užívají produkty CBD, tak činí kvůli jejich potenciálním účinkům na zmírnění bolesti.

Navíc podle některých výzkumů až 60 % dospělých Američanů vyzkoušelo CBD a věří, že má léčivé účinky. Vždy se však před užíváním CBD poraďte se svým lékařem.

CBD na chronickou bolest

Chronická bolest je definována jako jakákoli bolest trvající déle než několik měsíců. Studie zjistily, že CBD, často spolu s THC, je účinným prostředkem proti bolesti u různých chronických onemocnění.

V klinických studiích se Sativex, sprej se stejným podílem CBD a THC, ukázal jako významně úspěšný analgetikum proti bolesti spojené s rakovinou. Tento sprej, který se používá také při bolestech souvisejících s roztroušenou sklerózou, je v Kanadě schválen k léčbě bolestí způsobených rakovinou a v současné době probíhají zkoušky pro jeho schválení a použití v USA.

Studie z roku 2019 zjistila, že Sativex je "účinnou a dobře snášenou doplňkovou léčbou" pro pacienty se silnou chronickou bolestí pramenící z různých onemocnění. Studie identifikovala tři typy bolesti: nociceptivní (postihující tělesné tkáně), neuropatickou (postihující nervy) a smíšenou bolest. Sativex pomáhal léčit všechny tři druhy, ale ukázal se být účinný zejména proti neuropatické bolesti.

Dřívější studie rovněž zjistila, že CBD je účinný při úlevě od chronické bolesti u stavů, jako je roztroušená skleróza a poranění míchy, i když na mnohem menším vzorku.

CBD na artritidu a bolest kloubů

Artritida je široký pojem, který zahrnuje stovky onemocnění a bolestí souvisejících s klouby. Mezi běžné příznaky patří otok, bolest a ztuhlost kloubů, které mohou časem narůstat. CBD a artritida jsou často spojovány jako vhodná kombinace pro ulevení od příznaků nemoci. 

CBD, která se již osvědčila jako analgetikum u jiných onemocnění, se v před klinických studiích i na zvířatech ukazuje jako slibná protizánětlivá látka, což je dobrým příslibem pro léčbu artritidy. Klinický výzkum věnovaný podávání CBD při artritidě je však méně rozsáhlý a stále probíhá.

První kontrolovaná studie provedená v roce 2006 se zaměřila na pacienty s revmatoidní artritidou, autoimunitním onemocněním, které způsobuje zánět v kloubech a dalších postižených oblastech. Výzkumníci zjistili, že ve srovnání s placebem, Sativex významně zlepšil bolest účastníků při pohybu, bolest v klidu a kvalitu spánku. Veškeré nežádoucí účinky léčby byly mírné nebo středně závažné a při vysazení se nevyskytly žádné komplikace.

V roce 2018 vědci testovali účinnost lokálního gelu CBD na účastnících s bolestí kolena související s osteoartrózou po dobu 12 týdnů. Účastníci užívali buď 250 miligramů, nebo 500 miligramů rozdělených do dvou aplikací denně. Celkově se týdenní míra bolesti účastníků v porovnání s placebem u CBD příliš nezlepšila. Když však vědci hodnotili průměrné týdenní skóre nejhorší bolesti a skóre fyzických funkcí podle Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC), u účastníků, kteří aplikovali 250 miligramů CBD denně, došlo k významnému zlepšení oproti účastníkům, kteří užívali placebo.

Mezitím malá studie z roku 2019 naznačuje, že směs CBD a THC se může ukázat jako prospěšná pro lidi s fibromyalgií, což je typ artritidy, která má za následek bolesti celého těla a únavu. Studie zjistila, že prostřednictvím jediné aplikace působil roztok CBD s THC lépe než placebo a obě látky samostatně.

CBD na neuropatickou bolest

Různé stavy a zranění, které poškozují nervy nebo nervový systém, mohou vést k neuropatické bolesti. Tento druh bolesti se projevuje brněním, necitlivostí, svalovou slabostí a ostrou, vystřelující, pálivou nebo bodavou bolestí.

Častou příčinou neuropatické bolesti je roztroušená skleróza (RS). Při této nemoci dochází k opotřebení myelinu, směsi bílkovin a fosfolipidů, která obaluje nervové buňky. Sativex je díky úspěchu v klinických studiích již schválen jako lék na roztroušenou sklerózu po celém světě. Sativex se ve formě spreje vstřebává v ústech. Studie podporují průměrnou dávku osmi sprejů denně pro pacienty s roztroušenou sklerózou, která poskytuje přibližně 20 miligramů CBD a 21,6 miligramů THC. Dávky se však u jednotlivých pacientů liší a každý člověk si musí najít svou optimální dávku.

Studie z roku 2020 také testovala lokálně podávaný CBD olej jako léčbu pacientů s periferní neuropatií neboli poškozením periferního nervového systému, který z centrálního nervového systému vysílá informace do celého těla. Ve srovnání s placebem lokální CBD u pacientů významně snížil intenzivní a ostrou bolest, stejně jako pocity chladu a svědění.

Zdroj: https://www.forbes.com/health/body/cbd-for-pain/