Všechny produkty máme skladem!

9 výhod CBD olejů, které jsou podložené výzkumy

Kanabidiol neboli CBD je přírodní látka, která se nachází v rostlinách konopí. Při lokální aplikaci nebo konzumaci prostřednictvím inhalace kouře či konzumaci poživatin, CBD interaguje s neuroreceptory v endokanabinoidním systému, který vysílá signály mezi buňkami a pomáhá regulovat váš pohyb, náladu, homeostázu a imunitní systém.

CBD se získává z rostlin konopí pomocí procesu zvaného extrakce, výsledný výtažek je většinou ve formě oleje a pro konzumaci se míchá s jiným základním olejem, například s kokosovým olejem, MCT olejem či řepkovým olejem. Podle nedávného průzkumu časopisu Forbes Health, který provedla společnost OnePoll mezi 2 000 dospělými Američany, z 60 % dospělých, kteří uvedli, že CBD již někdy užívali, jich 55 % užívá právě CBD oleje a tinktury.

Díky této popularitě se rozvíjí také výzkumy CBD, které se snaží prokázat či vyvrátit pozitivní účinky této látky na lidské tělo. Pojďme se tedy podívat, na devět způsobů, jakými studie naznačují, že by CBD olej mohl prospět vašemu zdraví. Nejedná se však o prokázané účinky a ani o lékařské rady, užívání CBD vždy konzultujte se svým lékařem a určitě ho neberte jako náhradu klasické léčby.

1. Zmírnění úzkosti a deprese

Schopnost CBD uklidňovat je pravděpodobně jeho nejoblíbenějším účinkem a důvodem, proč je jeho užívání tak rozšířené. Studie z roku 2017 v časopise Brazilian Journal of Psychiatry testovala úroveň úzkosti 57 mužů v simulovaném testu veřejného vystupování. Někteří z nich dostali placebo, zatímco jiní dostali před svým projevem buď 150 miligramů, 300 miligramů nebo 600 miligramů CBD. U těch, kteří dostávali dávku 300 miligramů CBD, se během testu výrazně snížila úzkost ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo. Zajímavé je, že účastníci, kteří dostávali 150 nebo 600 miligramů CBD, pociťovali během testu větší úzkost než skupina s 300 miligramy.

Přinejmenším jedna studie na myších mezitím odhalila, že CBD má podobné účinky jako antidepresivum imipramin. K potvrzení toho, zda CBD může v našem těle vyvolat stejný antidepresivní účinek, je však zapotřebí studií na lidech.

2. Léčba některých druhů epilepsie

O to co je to CBD se začali lidé v USA poprvé zajímat hlavně díky popularizaci léčby dětské epilepsie. Po světě tak kolovalo několik příběhů, kdy rodiče léčili své děti z vážných epileptických onemocnění a vrátili je tak zpět do normálního života. V některých zemích světa dnes lze CBD oficiálně použít k léčbě epileptických záchvatů u dětí, je tomu tak např. v Coloradu, Austrálii či Kanadě.

V roce 2018 schválil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) použití CBD pod obchodním názvem Epidiolex k léčbě záchvatů způsobených Lennox-Gastautovým syndromem a Dravetovým syndromem - dvěma vzácnými formami epilepsie - u pacientů starších dvou let.

Základem pro rozhodnutí FDA jsou tři dobře ověřené studie. V těchto studiích dostávalo 516 pacientů s Lennox-Gastautovým syndromem nebo Dravetovým syndromem buď přípravek Epidiolex, nebo placebo. Epidiolex, užívaný spolu s dalšími předepsanými léky, snížil frekvenci záchvatů účastníků ve srovnání s placebem.

3. Snížení příznaků posttraumatické stresové poruchy

V malé studii z roku 2018 v časopise Journal of Alternative and Complementary Medicine dostávalo 11 lidí s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) CBD spolu s běžnou psychiatrickou péčí po dobu osmi týdnů v psychiatrické ambulanci. U deseti z těchto 11 osob došlo ke zmírnění příznaků posttraumatické stresové poruchy. CBD byla obecně dobře snášena, uvádějí výsledky výzkumu.

Margaret Rajnicová, doktorka ošetřovatelské praxe se zkušenostmi s léčebným konopím a CBD, zdůrazňuje, že je důležité používat terapii společně s jakýmkoli typem konopí nebo CBD u PTSD. "Existuje množství terapie, které je u PTSD potřeba," říká. "CBD vám ale trochu sníží pocit úzkosti."

Další čtyři studie na lidech z let 2012 až 2016 naznačují, že CBD snižuje příznaky PTSD, ačkoli některé z nich obsahují THC neboli tetrahydrokanabinol, hlavní prvek konopí, který mění mysl. Když THC a CBD působí společně, vytvářejí takzvaný "doprovodný účinek" a vzájemně se doplňují svými výhodami a účinností. Například společné užití stejné dávky THC a CBD zmírňuje "opojení" z THC, zatímco jen malé množství THC ve spojení s větším množstvím CBD zvyšuje účinky CBD.

4. Léčba závislosti na opioidech

Některé studie - jak předklinické studie na zvířatech, tak klinické studie na lidech - naznačují, že by CBD mohla být použita k léčbě osob závislých na opioidech.

V jedné takové studii vědci podávali CBD lidem s poruchou způsobenou užíváním heroinu. V průběhu jednoho týdne CBD u uživatelů heroinu významně snížila touhu po droze, abstinenční úzkost, klidovou srdeční frekvenci a hladinu kortizolu ve slinách. Nebyly zjištěny žádné závažné nežádoucí účinky.

Podle dalších studií CBD pomáhá snižovat různé psychiatrické a zdravotní příznaky, jako je úzkost, nespavost a bolest u pacientů s poruchami způsobenými užíváním návykových látek, což naznačuje, že CBD může být účinnou léčbou závislosti na opioidech. Je však třeba provést další studie.

5. Zmírnění příznaků Amyotrofické laterární sklerózy (ALS)

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je onemocnění, které způsobuje poškození nervových buněk v mozku a míše, což vede ke ztrátě svalové kontroly, která se časem zhoršuje. Zatím není přesně známo, proč k ALS dochází, i když v některých případech může být dědičná. Není znám žádný lék a existují pouze dva léky schválené Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv, které pomáhají léčit příznaky ALS.

Výzkum naznačuje, že lidé s ALS mohou mít prospěch z doprovodného efektu, který vytváří kombinace THC a CBD, podobně jako lidé s PTSD. Ve studii z roku 2019 dostávali pacienti kombinaci THC a CBD v různých dávkách podle svých potřeb a preferencí. Osoby s mírnou, středně těžkou nebo těžkou spasticitou (svalovým napětím a ztuhlostí) v důsledku ALS uváděly vysokou míru spokojenosti s léčbou a osoby se středně těžkou až těžkou spasticitou uváděly vyšší míru spokojenosti než osoby s mírnou spasticitou.

6. Zmírnění nezvladatelné bolesti

V roce 2005 Kanada schválila používání Sativexu, oromukózního (vstřebávaného ve sliznici úst) spreje se stejným podílem THC a CBD, k léčbě centrální neuropatické bolesti související s roztroušenou sklerózou. Léčba chronických bolestí pomocí CBD je celkově diskutované téma po celém světě. Konopí a CBD je často spojováno se snížením pocitu bolestivosti.  V roce 2007 Kanada opět schválila použití tohoto léku na léčbu nádorové bolesti, která nereagovala na jiné léky.

Mezitím pokračující studie v USA naznačují, že CBD je účinný při léčbě chronické, nenádorové bolesti. V jedné studii z roku 2020 vědci podávali CBD lokálně skupině pacientů se symptomatickou periferní neuropatií (důsledek poškození mozkových a míšních nervů), zatímco jiná skupina se stejným onemocněním dostávala placebo. Výsledky ukázaly významné snížení intenzivních, ostrých bolestí a pocitů chladu a svědění u těch, kteří užívali lokální CBD, ve srovnání s těmi, kteří užívali placebo. Žádný z účastníků nezaznamenal nežádoucí vedlejší účinky.

Při lokálním podání olej s CBD neovlivňuje systémovou problematiku, jak by tomu mohlo být v případě, že by byl podáván přímo do krevního oběhu. Místo toho je lokální podání CBD více lokalizované a léčí bolest v určité oblasti. Díky tomu že jsou látky z konopí naneseny přímo na postižené místo, může mít léčba výraznější účinek.

7. Zmírnění komplikací při cukrovce

Testy na lidských buňkách ukázaly, že CBD pomáhá snižovat účinky vysoké hladiny glukózy na ostatní buňky v těle, což obvykle předchází vzniku cukrovky a různých komplikací. Vědci dospěli k závěru, že po dalších studiích by CBD mohla mít významný přínos při použití u pacientů s cukrovkou, diabetickými komplikacemi a hromaděním plaku ve stěnách tepen.

V další malé studii bylo 13 pacientům s diabetem 2. typu, kteří nebyli léčeni inzulinem, podáváno CBD i placebo (místo inzulinu). Výzkumníci zjistili, že CBD u nich snížila hladinu rezistinu (který způsobuje rezistenci vůči inzulínu, bílkovině regulující hladinu cukru) a zvýšila hladinu glukózo-dependentního inzulinotropního peptidu (hormonu, který zajišťuje dostatečné uvolňování inzulínu z natrávené potravy) ve srovnání s výchozími hodnotami před zahájením testu. Tyto výsledky naznačují, že CBD by mohla být přírodní léčbou cukrovky tím, že pomáhá tělu regulovat hladiny hormonů souvisejících s inzulinem.

8. Ochrana proti neurologickým onemocněním

Předklinické a klinické studie ukazují, že CBD má antioxidační a protizánětlivé vlastnosti. Vědci usuzují, že tyto vlastnosti mohou poskytovat významnou neuroprotekci neboli ochranu před četnými patologickými poruchami.

Několik předklinických studií naznačuje, že CBD může mít příznivé účinky proti Parkinsonově chorobě, Alzheimerově chorobě a roztroušené skleróze. Testována byla také Huntingtonova choroba a mozková ischemie, i když významné pozitivní výsledky nebyly zaznamenány. K potvrzení prospěšnosti CBD při použití jako léčby těchto poruch jsou zapotřebí další klinické studie.

9. Zmírnění příznaků artritidy

Při artritidě dochází k poškození tkání v kloubech a jejich okolí. Existuje několik typů artritidy a mezi její příznaky patří bolest, ztuhlost a ztráta pohyblivosti. Léčba artritidy se obvykle zaměřuje na zmírnění bolesti a zlepšení funkce kloubů. Podle některých studií by ale pacienti mohli CBD na artritidu vyzkoušet hned z několika různých důvodů. Ať už je to schopnost ulevovat od bolesti, snižovat zánětlivost nebo jednoduchost aplikace, konopí se zdá být zajímavou alternativou či doplňkovou léčbou.

Studie z roku 2006 zjistila, že Sativex - rostlinný lék na bázi CBD schválený ve Velké Británii v roce 2010 - podpořil statisticky významné zlepšení kvality spánku, bolesti při pohybu a bolesti v klidu u pacientů s revmatoidní artritidou ve srovnání s placebem. Jednalo se o první kontrolovanou studii přípravku Sativex jako léčby revmatoidní artritidy, které se zúčastnilo 58 pacientů. Bylo zjištěno, že CBD má účinek zmírňující bolest a také schopnost potlačovat aktivitu onemocnění.

V roce 2018 ve studii zaměřené na lokálnější léčbu podávali vědci pacientům s bolestmi kolen v důsledku osteoartrózy syntetický gel CBD v dávkách 250 nebo 500 miligramů denně nebo placebo. Pacienti před zahájením studie a během ní přestali užívat také jakékoli jiné protizánětlivé léky nebo léky proti bolesti, s výjimkou paracetamolu.

Výsledky byly zajímavé, i když ne zcela průkazné. Na jedné straně u pacientů léčených CBD nedošlo v porovnání s pacienty užívajícími placebo k výraznější změně bolesti. Na druhou stranu byly mezi skupinou, která dostávala 250miligramovou dávku, a skupinou, která dostávala placebo, statisticky významné rozdíly při měření průměrného týdenního zlepšení jejich nejhorší úrovně bolesti a hodnocení fyzických funkcí podle indexu WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index). Navíc se zdálo, že muži v tomto testu z CBD profitovali výrazněji než ženy.

Zdroj článkuhttps://www.forbes.com/health/body/cbd-oil-benefits/