Všechny produkty máme skladem!

Při jak velké dávce CBD hrozí předávkování?

Užívání CBD a konopných produktů celkově je na vzestupu a tak není divu, že se mnoho lidí ptá jak je to s dávkováním, předávkováním a případnými riziky spojenými s užíváním konopí. Jak velká ale taková dávka musí být aby předávkování hrozilo? Je to vůbec možné? Pojďme se na to podívat blíže.

Při užití velkého množstvím CBD je sice teoreticky možné se předávkovat a pocítit nepříjemné vedlejší účinky, ale není známa žádná smrtelná dávka, což znamená, že tato látka je považována za bezpečnou. Nachází se sice i v psychoaktivním konopí ale od svého nejznámějšího sourozence jménem THC (tetrahydrokanabinol) se liší právě tím, že nemá schopnost vám ovlivnit vědomí tzv. "zhulit vás".

Je možné se kanabidiolem (CBD) předávkovat?

Odpověď zní: ne - ne tak, jak si myslíte - i ve vysokých dávkách je CBD bezpečná látka.

Je možné užít příliš velké množství CBD, kdy můžete pocítit některé nežádoucí účinky, jako je závrať, nevolnost a ospalost, které mohou zvýšit riziko náhodného zranění, ale existují opatření, díky kterým tomu lze předejít. 

Kolik CBD musíte užít, aby došlo k "předávkování", se u jednotlivých osob liší. Pokud už ale víte, co je CBD a jak účinkuje na vaše tělo, předávkování je téměř nemožné. S nadsázkou lze říci, že spíš dříve usnete, že se předávkujete. 

V tomto článku se budeme zabývat bezpečností CBD pro domácí zvířata a lidi, možných nežádoucích účinků a tomu, jak se vyhnout vedlejším účinkům při užívání příliš velkých dávek CBD.

Jak bezpečné nebo naopak nebezpečné je CBD?

Světová zdravotnická organizace (WHO) sice považuje CBD za bezpečnou a dobře snášenou látku, a to i ve vysokých dávkách, to však neznamená, že je bez rizika. Například i voda se může stát pro člověka smrtelnou, pokud jí vypijete velké množství ve velmi krátkém čase.

Při určování bezpečnosti CBD používané v medicíně se vědci zabývají tím, jaké množství látky je potřeba, aby se projevily toxické účinky. Nejpoužívanějším ukazatelem pro pochopení toxicity léčiva je LD50.

LD50 znamená střední "smrtelnou dávku" látky, která po podání najednou usmrtí 50 % skupiny pokusných zvířat.

V současné době nebyl zaznamenán jediný dobře zdokumentovaný případ úmrtí člověka v důsledku předávkování konopím nebo jeho složkami a pro CBD u lidí neexistuje žádná oficiální LD50.

Studie z roku 2011 však zjistila, že 200-300 mg CBD/kg hmotnosti je u některých opic rodu rhesus smrtelných a způsobuje zástavu dechu a srdeční selhání.

Pokud bychom tuto studii na opicích rhesus porovnali s potenciální toxicitou CBD u lidí, za předpokladu průměrné hmotnosti 150 liber neboli 68 kg, bylo by třeba 13 600-20 400 mg CBD během velmi krátké doby, aby došlo k potenciálně smrtelným účinkům.

Pro srovnání, doporučené vysoké dávky produktů CBD na trhu nejsou vyšší než 100 mg za celý den - maximálně 200. A studie zaznamenaly, že účastníci užívali až 1500 mg CBD za den, aniž by došlo k nebezpečným následkům.

Konzumace 13 000 mg CBD nebo více během krátké doby by vyžadovala absurdní množství úsilí a spoustu peněz, a přesto není zaručeno, že dojde ke smrtelným následkům. Pro představu by se jednalo o 13 gramů čistého CBD izolátu najednou. 

Je možné se CBD předávkovat?

Ano, CBD se můžete předávkovat, ale ne tak, jak si pravděpodobně představujete. Mezi uživateli konopných produktů totiž existuje velké množství lidí, na které dokonce účinky CBD nefungují vůbec! Předávkování by teoreticky v jejich případě mohli připadat v úvahu pokud by do sebe dostali obrovské množství čistého CBD?

Většina lidí si pod pojmem "předávkování" představí požití smrtelného množství nelegálních drog, které může způsobit selhání srdce, vnitřní krvácení nebo selhání orgánů, podobně jako předávkování alkoholem nebo opioidy, ale to se u CBD nestává.

Právě jsme probrali, že k dosažení potenciálně smrtelných dávek CBD u lidí je zapotřebí absurdní množství úsilí, ale to neznamená, že se CBD nemůžete předávkovat. "Předávkovat se" nějakou látkou znamená přijmout větší než ideální dávku, kterou vaše tělo zvládne, než začnete pociťovat nežádoucí účinky.

Když se předávkujete nebo užijete příliš mnoho CBD, může vám začít být špatně, ale není to životu nebezpečné.

Co se stane, když si vezmu příliš mnoho CBD?

CBD je sice považováno za bezpečné, ale pokud ho užijete příliš mnoho, můžete pocítit nepříjemné a nežádoucí vedlejší účinky.

Mezi nejčastější vedlejší účinky užívání příliš velkého množství CBD patří:

  • Sucho v ústech
  • Zvracení
  • Závratě
  • Točení hlavy
  • Nevolnost
  • Průjem
  • Bolesti hlavy 

Tyto nežádoucí účinky by měly samy odeznít, protože vaše tělo metabolizuje CBD v játrech, ale mohou trvat 3-8 hodin.

Pokud se u vás některý z těchto příznaků vyskytne, nejlepší, co můžete udělat, je přečkat účinky a snažit se udělat si co největší pohodlí - lehnout si, napít se vody, případně si jít lehnout a jít spát, pokud to potřebujete.

Nemůžete dělat nic jiného než čekat, až vaše tělo zpracuje účinné látky. Teď už pro příště víte, že byste měli dávku CBD snížit, abyste se vyhnuli nežádoucím účinkům.

Jaké množství CBD je moc?

Metod užívání konopí je několik a s nimi jsou spojena i konkrétní rizika. Rizikům spojeným s užíváním konopí a tedy zároveň i CBD "Příliš mnoho" CBD je u každého člověka individuální, protože existuje řada faktorů, které mohou určit váš práh nebo toleranci vůči CBD.

Mezi tyto faktory může patřit vaše genetika, metabolismus, zkušenosti s CBD a základní zdravotní potíže.

Například lidé bez zkušeností s CBD nebudou mít žádnou toleranci, což znamená, že jejich endokanabinoidní systém (ECS) nemusí být zvyklý na zvýšené hladiny kanabinoidů. Proto může být zapotřebí menších dávek CBD, aby neměli pocit, že si dali příliš mnoho, ve srovnání se zkušenějšími uživateli.

Lze si vytvořit toleranci na CBD?

Na CBD si můžete vytvořit toleranci, stejně jako na jakoukoli jinou látku. Například pravidelné pití kávy zvyšuje vaši toleranci na kofein.

Tolerance vzniká, když vaše tělo ztratí citlivost na látku, která vyvolává její účinky.

Při pokračujícím užívání CBD je možné, že si váš endokanabinoidní systém na zvýšenou hladinu kanabinoidů zvykne. Možná budete potřebovat silnější dávky CBD, abyste dosáhli požadovaných účinků - to se však liší od závislosti na CBD. Vznik tolerance na CBD je samozřejmě závislí také na metodě užívání konopí, kterou zvolíte. Čím efektivnější metoda je, tím rychleji se tolerance může vytvořit. Klasickým příkladem, je vaporizace CBD konopí a dalších výrobků.

CBD je nepsychotropní, což znamená, že se po něm nebudete cítit sjetí a nevytváří se na něm závislost.

Závislost vzniká, když danou látku potřebujete ke svému fungování. Bez ní vaše tělo prochází fyziologickými abstinenčními příznaky, které mohou být jak mírné, jako jsou bolesti hlavy, náladovost nebo letargie (podobně jako při vysazení kofeinu), tak i život ohrožující účinky, jako jsou deprese, bolest a zvýšená srdeční frekvence.

Výskyt závažných abstinenčních příznaků u CBD je velmi nepravděpodobný, a to i u těch, kteří CBD užívají dlouhodobě. Nejzávažnějšími abstinenčními příznaky CBD pozorovanými v klinické studii, kde účastníci dlouhodobého užívání CBD náhle přestali užívat vysoké dávky CBD, byly bolesti hlavy a průjem.

Mohou se domácí mazlíčci předávkovat CBD?

Zvířata jako jsou kočky a psy dnes mohou také užívat CBD a látky z konopí v podobě různých doplňků, pamlsků či olejů. CBD pro psy je například velmi oblíbené a slaví úspěch hlavně při problémech s epilepsií. Hlavní rozdíl mezi CBD a THC je to, že nezpůsobuje pocity "zhulenosti". Proto se ani u domácích mazlíčků nemusíte bát o změnu jejich vědomí způsobenou THC.

Jedna studie zkoumala možnost předávkování psů CBD a zjistila, že ve srovnání se skupinou, které bylo podáno standardní množství CBD, nedošlo k žádným nebezpečným následkům.

Jednoduchá odpověď na tuto otázku zní ano, ale není známa žádná smrtelná dávka CBD pro kočky nebo psy.

Stejně jako v případě, že člověk užije příliš mnoho CBD v krátkém časovém úseku, může mít váš mazlíček mírné vedlejší účinky, ale nic život ohrožujícího. Je důležité si uvědomit, že každá látka má smrtelnou dávku, ale u CBD je potřeba nesmyslně vysoké množství.

Ve studiích na potkanech je potřeba astronomický poměr CBD ke kg, aby se projevily nějaké smrtelné následky. Je pravděpodobné, že doma nemáte uskladněno takové množství CBD, které by u vašeho domácího mazlíčka způsobilo byť jen náhodné nebezpečné předávkování CBD.

S tím, že naši domácí mazlíčci nepotřebují tolik CBD jako my. Najdete produkty s CBD olejem pro domácí mazlíčky s mnohem nižší silou, aby vyhovovaly jejich menší tělesné hmotnosti. Při podávání CBD svým domácím mazlíčkům vždy začněte s menšími dávkami a před podáváním plných dávek si vybudujte jejich toleranci.

Naši domácí mazlíčci nám nedokážou říci, když se necítí dobře, takže svého mazlíčka sledujte a monitorujte jeho chování při podávání CBD - než však svému mazlíčkovi podáte CBD ke zvládnutí zdravotního stavu, poraďte se se svým veterinářem, abyste se ujistili, že jde o správný CBD olej popř. jiný CBD produkt a že nedojde k žádným negativním lékovým interakcím s předepsanými léky vašeho mazlíčka.

Jak účinně dávkovat produkty CBD

Je dobře, že naše tělo CBD snáší poměrně dobře. Toxický je pouze v extrémně velkých dávkách, což znamená, že to s produkty CBD těžko přeženeme do té míry, že by se stal životu nebezpečným. Pokud chcete účinky CBD pociťovat co nejvíce, je také dobré vysadit užívání klasického konopí, které obsahuje hodně THC. Následně bude i dávkování CBD snazší. Detoxikace a vysazení konopí není nic těžkého a rozhodně to stojí za to. 

Přesto, pokud si nedáte pozor, může dojít k předávkování CBD, které s sebou přináší řadu nepříjemných vedlejších účinků. Dávkování CBD je osobní záležitostí, protože účinky CBD se mohou u jednotlivých osob lišit. Pravidlem je začít s nízkou dávkou a pomalu dávku zvyšovat.

Vyzkoušejte kalkulačku dávkování CBD, která navrhuje dávky na základě vaší tělesné hmotnosti a toho, jak silné účinky chcete pociťovat. Začněte s nejnižší doporučenou dávkou a v průběhu několika dní ji zvyšujte, dokud nedosáhnete požadovaných účinků.

Může být užitečné zapisovat si užité dávky a to, jak se cítíte, v aplikaci v telefonu nebo v deníku. To vám může pomoci vést si přesné záznamy o dávkách a případných změnách příznaků nebo prožitků při užívání CBD.

Na závěr: Mohu se předávkovat CBD?

Z mnoha let výzkumu CBD vyplývá, že neexistuje přesně definovaná smrtelná dávka CBD ani žádné jiné kanabinoidní látky pro člověka, a proto je CBD WHO považován za bezpečný a netoxický.

Tato skutečnost a fakt, že vědci zjistili hluboké terapeutické využití CBD u nejrůznějších onemocnění, vedly k jeho vyřazení z kontrolovaných látek a k zavedení amerického zákona o zemědělství týkajícího se CBD získaného z konopí.

Ačkoli je CBD považováno za bezpečné, při užívání vyšších dávek CBD je stále možné zaznamenat negativní vedlejší účinky. Naštěstí jsou tyto vedlejší účinky mírné a trvají několik hodin. Abyste se vyhnuli negativním účinkům CBD produktů, je důležitá opatrnost a kvalita CBD výrobků.

Vždy se podívejte na laboratorní testy produktu CBD provedené třetí stranou, abyste si ověřili obsah CBD a jeho bezpečnost pro přesné dávkování. Když s konopnými produkty teprve začínáte, je lepší ho užívat v nižších dávkách, než abyste si ho náhodou vzali příliš mnoho najednou.

Můžete si vybudovat toleranci a upravovat dávky podle toho, dokud nenajdete ideální dávku, která vám přinese požadované účinky.