Organické vs. syntetické živiny na pěstování marihuany

Organické vs. syntetické živiny na pěstování marihuany

Odvěká diskuse o tom, zda pěstovat konopí organicky nebo ne, pravděpodobně nebude v dohledné době jednoznačně uzavřena. My vám můžeme pomoci alespoň tak, že vám vysvětlíme rozdíly mezi organickými a syntetickými živinami pro konopí. V tomto příspěvku se dozvíte více o organických a syntetických živinách spolu s jejich výhodami a nevýhodami.

Obsah:

  • Co znamená pěstovat organicky?
  • Co jsou organické živiny?
  1. Jaká jsou pozitiva používání organických živin při pěstování marihuany?
  2. Jaká jsou negativa používání organických živin při pěstování marihuany?
  • Syntetické živiny pro konopí
  1. Jaká jsou pozitiva používání syntetických živin při pěstování marihuany?
  2. Jaká jsou negativa používání syntetických živin při pěstování marihuany?
  • Organické nebo syntetické - které si vybrat?

Každý živý organismus, včetně rostlin, potřebuje živiny. Živiny (hnojiva) na pěstování konopí mohou být organické nebo anorganické (synteticky vyrobené). Možná jste už slyšeli více pěstitelů mluvit o tom, že pěstují organicky. Není pochyb o tom, že mezi pěstiteli už dlouho probíhá diskuse o tom, který způsob pěstování konopí je lepší. Pravda však je, že i organické pěstování a také pěstování pomocí synteticky vyrobených hnojiv má své výhody i nevýhody.

Co znamená pěstovat organicky?

Jednoduše řečeno, ekologické nebo organické pěstování znamená pěstování v půdě, přičemž vše, co se na pěstování používá, pochází ze živých organismů. Při pěstování se nepoužívají žádné synteticky vyrobené sloučeniny, jako jsou chemické soli nebo anorganické pesticidy.

Co jsou organické živiny?

Organické živiny jsou takové druhy živin, které jsou vyrobeny ze živých "organických" zdrojů, jako jsou rostlinný nebo živočišný odpad, nebo z nich pocházejí. Některé jiné látky, například minerální kamenný prach nebo sádra, se také mohou označovat jako organická hnojiva.

1.      Jaká jsou pozitiva používání organických živin při pěstování marihuany?

Používání organických živin při pěstování má několik výhod. Ve srovnání s chemickými hnojivy se organické živiny obvykle uvolňují pomaleji, což znamená, že je menší pravděpodobnost přehnojení a spálení rostlin. Používání organických živin je tedy bezpečnější. A to zejména pro ty, kteří s pěstováním konopí začínají.

Organické živiny mají příznivý vliv na mikroorganismy žijící v půdě, které následně prospívají růstu vašich rostlin.

Protože jsou organická hnojiva a živiny vyráběné z přírodních zdrojů, jsou obyčejně obnovitelné a ekologicky udržitelné.

Prospěšné organické látky včetně mikroorganismů podporujících růst, zůstávají v půdě déle, takže je menší pravděpodobnost, že z půdy uniknou. Vzniká tak méně odpadu.

Ve srovnání s pěstováním rostlin s použitím syntetických živin jde při ekologickém pěstování většinou o zlepšení půdy a následné zlepšení růstu a zdraví rostlin. Někteří pěstitelé konopí, kteří pěstují ekologicky, zjistili, že se tím zlepšuje chuť konečného produktu.

Také platí, že při organickém pěstování se postupem času zlepšují vlastnosti půdy. Tento způsob je proto atraktivní pro pěstitele, kteří pěstují venku. Znamená to totiž, že budou moci půdu využívat ještě mnoho pěstitelských sezón.

Někteří pěstitelé upřednostňují ekologické pěstování, protože mají klid v duši, když vědí, že nejsou závislí na chemikáliích a jiných umělých látkách. Mohou se cítit více v souladu s přírodou a životním prostředím. Navíc se po konzumaci organických konopí do vašeho těla nedostávají žádné potenciálně škodlivé chemikálie.

2.      Jaká jsou negativa používání organických živin při pěstování marihuany?

Ekologické pěstování konopí nemá jen výhody. Jako téměř při všem, i při tomto způsobu se najde i pár nevýhod.

Organické živiny potřebují delší čas, aby se do rostliny vstřebaly. Je to tím, že ekologické pěstování se spoléhá na mikroorganismy, které rozkládají živiny. To je proces, který vyžaduje určitý čas a nedá se jen tak urychlit. Pěstování se tak může snadno zkomplikovat. Například, pokud během kvetení zjistíte, že rostlině chybí živiny a potřebujete tento problém co nejrychleji vyřešit.

Ekologické pěstování se z velké části spoléhá na prospěšné mikroorganismy, které žijí v půdě. V chladnějším podnebí tyto mikroorganismy pracují pomaleji a pomaleji rozkládají živiny. To znamená, že organické živiny mohou při nižších teplotách působit pomaleji a ne tak účinně. Ekologické pěstování v chladnějším prostředí proto hůře reguluje, stává se z něj více umění, než precizní věda.

Pokud používáte syntetická hnojiva, vaše půda a růstové prostředí mohou být téměř sterilní. Naproti tomu, používání organických látek snadněji přiláká hmyz a škůdce. Také se zvyšuje pravděpodobnost výskytu škodlivých plísní, hub nebo řas.

No a v neposlední řadě jsou organické živiny obvykle dražší než ty syntetické, chemicky vyrobené.

Syntetické živiny pro konopí

Syntetické (chemické) živiny obsahují minerály důležité pro růst rostlin ve formě, která je pro rostliny okamžitě dostupná. Tři nejdůležitější minerály pro růst jsou dusík (N), fosfor (P) a draslík (K). Dusík pochází z procesu umělé fixace dusíku, který se nazývá Haber-Bosch proces a byl vynalezen v první polovině 20. století. Fosfor a draslík se získávají z minerálů, z nichž se v procesu výroby odstraňují škodlivé nečistoty.

Komerční syntetická hnojiva se obvykle vyrábějí tak, aby obsahovala určitý poměr těchto tří hlavních minerálů, který se označuje poměrem N-P-K a vyjadřuje procento každého minerálu tak, jak se ve výrobku nachází. Vedle dusíku, fosforu a draslíku ve specifických poměrech se v umělých hnojivech často nacházejí i další prospěšné minerály jako vápník, hořčík, železo, zinek a jiné.

1.      Jaká jsou pozitiva používání syntetických živin při pěstování marihuany?

Syntetická (chemická) hnojiva se obvykle vyrábějí s přesným poměrem konkrétních živin. To znamená, že pěstitel má větší kontrolu nad dávkováním takového množství jednotlivých živin, jaké rostlina v konkrétní fázi růstu potřebuje. Například dusík je potřebný hlavně ve fázi růstu. Později, v období kvetení, ho konopí potřebují méně. A na to, aby na rostlině vyrostly velké a lepkavé šišky, potřebuje více fosforu.

Možnost dodat rostlinám přesně takové množství živin, jaké potřebují, může v konečném důsledku znamenat vyšší výnosy a vyšší obsah THC. Je však třeba poznamenat, že potřeba živin se u jednotlivých odrůdách marihuany liší a také se liší fenotyp od fenotypu.

Chemické živiny jsou pro rostliny plně k dispozici okamžitě, když je rostliny potřebují. Rychlý přísun minerálních látek a jiných sloučenin umožňuje okamžitě ovlivnit zdraví rostlin, například, pokud chcete co nejrychleji odstranit nedostatek určité živiny.

V neposlední řadě jsou syntetická hnojiva dostupná téměř všude a obvykle jsou také mnohem levnější než jejich organické protějšky.

2.      Jaká jsou negativa používání syntetických živin při pěstování marihuany?

Používání umělých hnojiv zvyšuje riziko přehnojení a spálení rostlin. Je to způsobeno tím, že živiny v umělých hnojivech jsou často příliš koncentrované a pro rostlinu okamžitě dostupné. V rukou nezkušených pěstitelů tak mohou být umělá hnojiva rizikovější a jejich používání složitější.

Syntetické živiny častým používáním zvyšují hromadění solí v půdě. Tím se zhoršuje její kvalita. Nízká kvalita půdy zas zvyšuje pravděpodobnost úniku živin, což má za následek plýtvání živinami. To způsobuje škody na životním prostředí. Špatná půda také zvyšuje pravděpodobnost vzniku chorob a jiných problémů rostlin.

Umělá hnojiva se nevyrábějí z obnovitelných zdrojů. Pro výrobu dusíku a dalších sloučenin v syntetických hnojivech se musí vynaložit hodně energie a tyto procesy si vybírají svou daň na životním prostředí.

Organické nebo syntetické - které si teda vybrat?

Pěstitelé konopí už velmi dlouho diskutují o výhodách a nevýhodách své oblíbené metody pěstování. Pravdou však zůstává, že metodu byste si měli vybrat na základě toho, co více vyhovuje vám a ne podle zkušeností někoho jiného.

Může existovat nespočet důvodů, proč upřednostňujete ten či onen způsob pěstování. Proto nejlepší, co můžete udělat, je vyzkoušet si oba na vlastní kůži a zjistit, co vám nejvíce vyhovuje.