Nejlepší rady pro hydroponické pěstování

Nejlepší rady pro hydroponické pěstování

Hydroponické pěstování, tedy pěstování bez půdy, je stále populárnější. Je to dobrá cesta, jak pěstovat trávu doma. Vyžaduje sice trochu zkušeností, nějaké plánování a správné vybavení, ale ta odměna za to opravdu stojí. Budete mít krátký čas růstu a velkou úrodu!

Obsah:

  1. Výhody pěstování bez půdy
  2. Různé hydro systémy
  3. Výběr správného média a prostoru pro pěstování

Pěstování konopí bez půdy je stále populárnější způsob pěstování. Není to ovšem jednoduché. Vyžaduje to trochu praxe, správné vybavení a pečlivě dodržovaný harmonogram. Velmi důležité je také naprosto hygienické prostředí.

Pokud se tento postup naučíte správně, budete sklízet velkou úrodu. Zvládnutí hydroponie má mnoho výhod.

1.      Výhody pěstování bez půdy

První výhodou hydroponického pěstování je samotný cyklus pěstování. Vaše rostliny budou růst přibližně o 20% rychleji. Proč? Je to jednoduché - pěstování rostlin bez půdy poskytuje efektivnější způsob přenosu živin.

Kromě toho dosáhnete vyšších výnosů – asi o 20 až 25%. Nevíme o žádném vědeckém vysvětlení, proč tomu tak je. Asi to bude také způsobeno tím, že rostliny v hydroponii mají možnost tekuté živiny využívat rychleji.

Vzdálenosti mezi rostlinami nemusí být tak velké jako při pěstování v půdě. A proto můžete na stejné ploše pěstovat více rostlin.

Prostor, ve kterém pěstujete hydroponicky, je v podstatě zásobárna vody. Rostliny si z ní vezmou přesně tolik, kolik potřebují. Zbytek zůstává stále v nádrži. Odpadá tedy každodenní zalévací rituál a hlavně spotřebujete mnohem méně vody. Proč? Protože ani kapka vody není zadržena půdou. Namísto toho jde všechna potřebná voda přímo rostlinám.

Další věc, kterou ušetříte, je čas. Při hydroponickém pěstování jej využíváte mnohem efektivněji. Jediné, co musíte dělat, je kontrolovat hladinu vody a pH.

Tento způsob je ideální, pokud chcete pěstovat ekologicky, protože hydroponicky pěstované rostliny nejsou vystaveny žádným chemikáliím. Konopí jsou notoricky známé svou citlivostí na těžké kovy a jiné nečistoty v půdě. Když však přestanete půdu používat, nečistoty, které nemůžete vidět a kontrolovat, prostě nebudou ve vašem pěstebním prostředí existovat. Jediné, co vaše rostliny budou „pít“, je čistá voda bohatá na živiny. Do životního prostředí se tak nedostane žádná další chemie.

A nakonec bude vaše úroda konopí méně náchylná na škůdce a nemoci. Rostliny se pěstují v uzavřeném, chráněném prostředí. Škůdci se k nim prostě nemohou dostat.

2.      Různé hydro systémy

Pokud jste se rozhodli, že budete pěstovat bez půdy, je třeba ještě udělat jedno důležité rozhodnutí. Vybrat systém hydroponického pěstování, který budete používat. Zde je přehled těch, které pěstitelé používají nejčastěji:

  • Aeroponie: Je to forma hydroponie, při které je rostlina zavěšena nad nádrží. Kořeny jsou uzavřeny v nádobě, která nepropouští světlo. Ke kořenům se voda dostává v podobě vodní mlhy, která je vytvářena k tomu určenými emitory.
  • Deep Water Culture: Kořeny jsou ponořeny přímo do živného roztoku. K okysličení roztoku se pak používá vzduchové čerpadlo a okysličovací kámen.
  • Continuous Flow Top Feed System: Jedná se o systémy, které zajišťují nepřetržitý přísun živin do horní části pěstitelského média. Existuje mnoho druhů takových systémů. Nutrient Film Technique (NFT) je systém, ve kterém se rostliny pěstují na mírně nakloněném zásobníku. Tenká vrstva živin proudí z horní do spodní části podnosu. Kořeny jsou přitom pokryty stálým filmem živin a vody. Kapková závlaha je podobný způsob pěstování. Voda je k rostlinám po kapkách přiváděna z horní části pěstitelské plochy.
  • Ebb and Flow: Je to hydroponický systém napodobující příliv a odliv. Pěstitelské médium je zaplavováno živným roztokem, který je následně odváděn pryč. Rostliny sedí na podnosu nad nádrží, přičemž kořeny visí přes dno do nádrže. Živný roztok se pak čerpá do nádrže a protéká kolem kořenů. Přebytečný roztok se nechá odtékat zpět do zásobníku, kde čeká na další kolo zalévání.
  • Wick System: Jedná se o velmi jednoduchý systém, který je ideální pro pěstování v malém. Nejsou potřebná žádná čerpadla, časovače ani další vybavení. Stačí připojit rostliny k zásobníku živného roztoku pomocí knotu. Ten je nasáklý živným roztokem a vede mezi dnem květináče a zásobníkem. O zbytek se postará kapilarita – vytáhne tekutinu po knotu ke kořenům v potřebném množství.

3.      Výběr správného média a prostoru pro pěstování

Správné médium je velmi důležité. Rozhodnete-li se pro hydroponické pěstování, musíte své rostliny v něčem zakořenit. Pěstitelé obvykle používají kamennou vlnu. Můžete však použít také písek a štěrk. Oblíbeným pěstebním médiem v našich končinách je také keramzit. Tyto „granule“ dobře transportují vodu a docela dobře se dají očistit.

Nejdůležitějším aspektem používání alternativního média je ujistit se, že je dezinfikováno a nekontaminujete jím pěstitelské prostředí. Například lávové kameny, oblíbené pěstební médium, se musí před pěstováním namáčet až pět dní. A také se musí před každým použitím důkladně vyčistit.

Správná nádrž je klíčovou složkou vašeho úspěchu při hydroponickém pěstování. Při výběru nádrže musíte mít na paměti následující parametry: musí mít víko a musí být v blízkosti zdroje vody. Možná budete potřebovat i další pohotovostní nádrž. Je dobré mít ji připravenou. Budete tak mít možnost vodu před podáváním rostlinám přefiltrovat, odstranit z ní chlór a neutralizovat pH.

Vaše nádrž musí být také dobře izolována. To vám umožní kontrolovat teplotu. Pokud nádrž vyvýšíte několika cihlami, umožníte také proudění vzduchu kolem ní. Někteří pěstitelé své nádrže izolují také polystyrenem nebo jiným vhodným materiálem.