Jak zjistit, zda byla samičí rostlina opylená?

Jak zjistit, zda byla samičí rostlina opylená

Opylené samičí rostliny vynakládají spoustu energie na vytváření semen. Té energie, kterou by mohly použít k produkci úrody kvalitních palic. Ale nemusíte mít obavy, pokud opylení včas rozpoznáte, nebudete muset vynakládat čas a energii na slabou úrodu.

Obsah:

  1. Jak zjistit, zda byla samičí rostlina opylená
  2. Jak předejít opylování
  3. Jak rozeznat samčí rostliny
  4. Jak se mohly opylovat rostliny pěstované uvnitř
  5. Co dělat, když jsou rostliny opylené
  6. Dají se opylené samičí rostliny kouřit
  7. Jak zamezit problémům s opylováním
  8. Dají se semena z opylených rostlin zasít
  9. Proč byste neměli kupovat ganju plnou semen

K tomu, že většina pěstitelů drží samčí rostliny v uctivé vzdálenosti od samičích, existuje dobrý důvod. Opylování samci způsobuje, že samice vytvářejí semena. Výsledkem je, že samice soustřeďují svou energii na produkci semen místo toho, aby vytvářely kvalitní palice. Naštěstí existuje několik jednoduchých metod, které pomohou zamezit tomuto nešťastnému vývoji.

Je jasné, že nikdo nechce kouřit ganju plnou semen. Když pěstujete konopí a naučíte se identifikovat samčí rostliny a příznaky opylení, můžete tyto rostliny odstranit a zachránit tak zbylé samičí rostliny a celou budoucí úrodu. Včasné rozpoznání opylené samičky vám umožní rychle zakročit a soustředit se na pěstování rostlin, jehož výsledkem bude kvalitní úroda.

Pyl je překvapivě schopný cestovatel. Vzdálenost, kterou dokáže procestovat, není třeba podceňovat. Tento mikroskopický genetický materiál se může šířit v okruhu 5 – 12 kilometrů od samčích rostlin. A během větrných dnů v rovinaté krajině dokáže proletět až 48 km. Proto při pěstování venku myslete také na to, že samčí rostliny se mohou vyskytovat i ve vašem okolí. Pokud nezavedete dostatečná protiopatření, připravte se na to, že i pěstitel z vedlejšího města, který nevěnuje pozornost své trávě, může ohrozit vaše marihuanové dámy.

1.      Jak zjistit, zda byla samičí rostlina opylená

Jedním z prvních příznaků opylení samičky je, že se jí zvětšuje květní obal. Květní obaly jsou malé, listem podobné struktury, které chrání reprodukční části samičky. Jsou to místa, ve kterých se objevují kvetoucí pupeny. Nezaměňujte si je s kalichy.

Dobrým testem ke zjištění, zda jsou květní obaly nabobtnalé, je vzít pinzetu, uchopit jeden přílistek a otevřít jej. Pokud je uvnitř semeno, máte opylenou rostlinu.

Dalším ukazatelem opylení může být barva chloupků pestíků. Pokud byla samička opylená, předtím bílé chloupky se brzy scvrknou a ztmavnou.

To, zda pyl oplodnil samičí rostlinu, můžete zjistit i tak, že budete sledovat pestíky – pohlavní orgány květin. Tyto struktury podobné chloupkům mění během kvetení barvu z bílé na tmavě oranžovou nebo červenou. U neoplodněných květin se takto změní celý pestík. Po působení pylu však ztmavnou jen konečky pestíků, zatímco „stopka“ zůstává bílá.

2.      Jak předejít opylování

Opylování vyžaduje přítomnost samčích nebo intersexuálních (hermafroditních) rostlin. To jsou samičí rostliny, které také produkují pyl. První věc, kterou potřebujete udělat, abyste udrželi riziko opylení na nízké úrovni, je odstranit co nejvíce samčích rostlin a hermafroditů. Je to důležité zejména během prvních tří týdnů kvetení. Tehdy je třeba často kontrolovat, zda se v zahradě nenacházejí samčí narušitelé.

Běžný pěstitel nemá důvod ponechat si samčí rostliny. Zbaví se jich hned, jak je spatří. Na druhé straně, profesionální pěstitelé si mohou chtít ponechat samičí rostliny, aby zajistily produkci semen pro další sezónu. V takových případech obvykle pěstitel obě pohlaví oddělí, a tím sníží riziko náhodného opylení. Samičí rostliny může pěstovat v jednom stanu a samčí v jiném. Při pěstování venku, například v zahradě, se samčí rostliny často drží v nejvzdálenějším koutě pěstitelské plochy, co nejdál od samičích rostlin. Nicméně riziko náhodného opylení existuje i v tomto případě. O tom, na jaké vzdálenosti se pyl dokáže roznést, jsme psali výše.

3.      Jak rozeznat samčí rostliny

K určení pohlaví rostlin konopí si musíte počkat do fáze před kvetením, kdy rostliny začínají vynakládat energii na rozmnožování. Samičí rostliny konopí projevují své pohlavní znaky později než samčí. Na místě, kde jim brzy vyrostou pupeny (uzly mezi stonkem a listem), se u samiček objeví jemné bílé chloupky.

Samčí rostliny v uzlech nemají chloupky, místo nich se jim tam vyvíjejí malé váčky s pylem. Tyto pylové váčky vypadají jako malé kuličky. Objevují se buď samostatně, nebo ve shlucích. To závisí na aktuálním stádiu před kvetením. V pozdějším stádiu kvetení se pylové váčky roztrhnou, rozsypou pyl a možná opylují vaše samičí rostliny.

4.      Jak se mohly opylovat rostliny pěstované uvnitř

Konopí jste pěstovali v izolaci vnitřního pěstitelského stanu. Hráli jste na jistotu a pravidelně jste kontrolovali každou rostlinu, jestli se na ní nenacházejí pylové váčky. Přesto se vaše samičí rostliny nějakým způsobem oplodnily a začaly produkovat semena. Jak se to, proboha, mohlo stát?

No, je zde několik příčin, které je třeba zvážit. Za prvé, možná jste jako vektor, přes který se pyl dostal do pěstebního prostoru, sloužili vy sami. Mikroskopické částečky pylu mohou snadno přilnout na vláknech oblečení nebo se zahnízdit ve vašich vlasech. Mohl jste tedy pyl přenést do samičího pěstebního stanu, i když máte samostatně oddělený samčí stan.

Za druhé, vaše rostliny mohou být vystresovány! Faktory prostředí, které vyvolávají stres, mohou přimět samičí rostliny vyvinout pohlavní orgány hovorově nazývané „banány“. Jsou to v podstatě pylové váčky na samičích rostlinách. Vytvářejí se většinou v důsledku stresu z nesprávného osvětlení. Ten způsobuje, že rostliny se přepnou do režimu přežití a samy se opylují.

Tyto opylující orgány je obtížné zpozorovat a pěstitelé je často přehlížejí. Na rozdíl od rostlin smíšeného pohlaví nebo „pravých“ hermafroditů, které vykazují zjevné samičí a samčí orgány odděleně, se banány vyskytují na samičích pupenech. Kromě toho banány nejsou celé pylové sáčky. Jsou to jen jejich vnitřní části. Z dálky by si pěstitelé mohli snadno splést jejich tvar a barvu s pestíky. Jelikož jim chybí vnější obal, banány okamžitě začnou vysypávat pyl na květ a způsobují rychlé opylení.

5.      Co dělat, když jsou rostliny opylené

Včasné zpozorování samčích rostlin konopí a opylených samičích rostlin vám může ušetřit další čas a úsilí, které byste museli vynaložit během neúspěšné pěstitelské sezóny. Ve většině případů je nejlepším postupem zbavit se samčích rostlin spolu s opylenými samičími rostlinami a zahájit nové pěstování.

6.      Dají se opylené samičí rostliny kouřit

Určitě ano! I když pohled na oplodněné pupeny v pytlíku s trávou nikoho netěší, kouřit se dají. Je to ovšem poslední možnost. Přesto je vyhazovat nemusíte. I v nich si můžete vychutnat voňavé terpeny a kanabinoidy ovlivňující mysl; jen to chce trochu víc práce.

Nejlepší, co můžete udělat, je odstranit váčky se semeny z palic. Můžete to udělat ručně nebo pomocí pinzety, přičemž dbejte na to, abyste žádný nevynechali. Případně můžete palice lehce rozdrtit, a to tak, abyste rozdrtili tkáň květů, ale ne semena. Když se semena uvolní, jednoduše je z ostatní rostlinné masy odstraňte.

Palice můžete také rozstříhat. Pomocí malých nůžek nastříhejte semenné váčky na menší kousky a odstraňte semena. Nastříhaný materiál můžete vykouřit nebo jej lze zkombinovat s odříznutými kousky a pomocí suchého ledu vyrobit hašiš.

Mějte však na paměti, že někteří lidé jsou citliví na pyl konopí přesně tak, jako na pyl jiných druhů rostlin. Pokud se u vás vyskytují pylové alergie, kouření oplodněných pupenů raději nechte jiným.

Samozřejmě, abyste vypěstovali co nejkvalitnější sinsemillu (ganja bez semen), vždy byste se měli snažit chránit své rostliny před pylem. Oplodněné rostliny se jednoduše nedají porovnat s neoplodněnými rostlinami. Hlavní důvody, proč nejsou tak kvalitní, si prohlédněte níže.

Špatná chuť

Opylené rostliny se soustředí na produkci semen. Energii proto přestanou plýtvat na pumpování pryskyřice do trichomů, čímž sníží množství chutných a voňavých terpenů, které se v nich nacházejí.

Nízké procento THC

Snížení množství pryskyřice, kterou tráva produkuje, znamená i to, že se sníží objem účinných kanabinoidů jako THC a CBD. Palice opylených rostlin jsou slabší a méně účinné než ty palice, které se až do sklizně plnily pryskyřicí.

Podráždění

Kouření semen může být nepříjemné. Kouř, který hoření semen produkuje, dokáže velmi podráždit hrdlo. Semena také mají tendenci při hoření praskat, což může skončit „vybuchnutím“ špičky jointu.

 

7.      Jak zamezit problémům s opylováním

Existuje samozřejmě způsob, jak se hobby pěstitelé mohou problémům s opylováním zcela vyhnout. V důsledku inovací v moderním konopném průmyslu jsou nyní k dispozici feminizovaná semena v široké škále nových i legendárních odrůd. U nich se na rozdíl od běžných semen během pěstování nemusíte starat o identifikaci nebo oddělování samčích rostlin. Pokud vaše feminizovaná semena pocházejí od renomovaného prodejce, ze všech semen vyrostou rostliny s kvalitními palicemi. S těmito vědomostmi je na vás, abyste se rozhodli, jaký druh semen bude vyhovovat vašim pěstebním parametrům a cílům.

8.      Dají se semena z opylených rostlin zasít

Z vašich květů se stala semena, tak proč toho nevyužít a nezkusit z nich vypěstovat nové rostliny? Určitě to můžete udělat, ale nemusí to dopadnout tak dobře, jak si představujete. Dobré odrůdy vznikají cíleným šlechtěním. Pěstitelé v konopných semenech uzavírají žádoucí vlastnosti a záměrně z nich odstraňují ty nechtěné. Výsledná semena z takových pěstitelských operací jsou obvykle geneticky stabilní a konzistentní.

Pokud se však vaše rostliny opylují náhodně, pěstování potomstva bude hazardem. Pravděpodobně skončíte s nespolehlivou odrůdou s nízkou produktivitou, horšími chuťovými vlastnostmi a nežádoucími účinky. Máte-li však dostatek času a prostředků, zkusit to samozřejmě můžete. Možná nakonec získáte něco výjimečného!

Měli byste se však vyhnout pěstování semen z rostliny, která se opylovala sama. Jedinci, u kterých se vyvinuly hermafroditní znaky, to přenesou na potomstvo, takže se vám tatáž situace bude opakovat.

9.      Proč byste neměli kupovat ganju plnou semen

Koupi trávy, která obsahuje semena, byste se měli vyhnout. O důvodech jsme už psali, ale ve zkratce je zopakujeme. Tráva obsahující semena má horší chuť a vůni a kouř z ní může být dráždivější. Podtrženo a shrnuto - dávat někomu peníze za takovou trávu znamená, že vás okrádá. Pokud byste za své peníze dostali sáček plný stonků, určitě by vás to nepotěšilo. A u semen je to stejné. Zvyšují celkovou hmotnost sáčku, což znamená, že za cenu, kterou byste běžně zaplatili, dostanete méně kvality.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení