Všechny produkty máme skladem!

Jak ovlivňuje konopí paměť?

Užívání konopí je již dlouho spojováno se ztrátou paměti. Až dosud však byly tyto myšlenky neoficiální a nepodložené. S tím, jak se vědci začínají zabývat konopím a jeho vlivem na lidské zdraví, začínají lépe chápat jeho vliv na lidský mozek a paměť. Paměť se dělí na krátkodobou a dlouhodobou. V krátkodobé paměti jsou dočasně uloženy bezprostřední události, zatímco v dlouhodobé paměti jsou informace uloženy na dobu neurčitou. Jak ale konopí ovlivňuje každou z těchto částí mozku, to se dozvíte v našem dnešním příspěvku. 

Současné poznatky ukazují, že intoxikace konopím může dočasně změnit nebo narušit zpracování krátkodobé paměti. Zdá se, že to způsobují látky obsažené v konopí, které při vazbě na receptory narušují nervovou signalizaci v mozku. Přerušení krátkodobé paměti může mít skutečně vliv na učení a může také způsobit ztrátu zájmu nebo problémy se soustředěním.

Co o konopí a paměti říkají výzkumy?

Může ale konopí mít i pozitivní vliv na paměť člověka? První výzkumy ukazují, že konopí by mohlo mít pozitivní vliv na neurodegenerativní onemocnění, která ovlivňují paměť, jako je Alzheimerova choroba, Huntingtonova choroba a epilepsie. Především ve studiích na zvířatech vědci při použití látek obsažených v konopí zjistili, že by mohlo zpomalit nebo dokonce zabránit postupu těchto onemocnění - v podstatě prostřednictvím tvorby neuronů.

Tyto zdánlivě paradoxní účinky této rostliny lze nejlépe vysvětlit pomocí dvou chemických látek, které se v konopí nacházejí. Jmenovitě delta 9-tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD). Všichni máme v mozku přirozeně přítomné kanabinoidní receptory. THC se dokáže na tyto receptory účinně vázat a vytvářet euforické účinky. CBD však může tento vazebný proces narušovat, což pocit euforie tlumí.

V různých odrůdách konopí se vyskytují různé poměry těchto dvou chemických látek. Konzumace konopného produktu s obsahem THC, ale bez CBD, zvyšuje riziko vzniku psychických problémů, jako je například psychóza. CBD by se však skutečně mohlo používat k léčbě psychózy.

Zdá se, že konopí s vyšším obsahem THC a nižším nebo zanedbatelným množstvím CBD má škodlivý vliv na krátkodobou paměť, zejména u dospívajících. Hlavním problémem je jejich schopnost uchovávat a vybavovat si informace. Naštěstí to není trvalé.

Tyto nedávné objevy o úloze THC a CBD v konopí však ukazují, že již nelze jednoduše říci, že konopí samo o sobě způsobuje psychózu nebo že škodí paměti. Spíše to může být druh konopí a látky v něm obsažené, které mohou mít specifická rizika nebo výhody.

Je tedy potřeba se konopí ze strachu o paměť vyhýbat?

Není pochyb o tom, že někteří lidé, kteří užívají konopí, mají zhoršenou paměť. Prokázat však, že příčinou je právě konopí, je ošemetné. Jedním z důvodů je to, že je obtížné vyloučit vliv jiných drog, které lidé mohli užívat - a zda tyto drogy přispěly k tomuto zhoršení paměti. Například konzumace alkoholu může rovněž způsobit poškození mozku a ztrátu paměti. Nedávný výzkum dokonce naznačuje, že jakékoli zhoršení paměti spojené s užíváním konopí lze zvrátit, když lidé přestanou konopí užívat. 

Stejně jako vyšší dávky alkoholu mohou potenciálně způsobit poškození mozku, mohou i vyšší dávky nebo častější užívání konopí způsobit problémy s dlouhodobou pamětí - například se schopností efektivně se učit a soustředit se na určitý úkol. Někteří lidé užívají alkohol i konopí, často současně, což může zhoršit potenciální dopad na paměť.

Konopí a paměť, co říci na závěr. 

Výzkumy ukazují, že mladí lidé, kteří často užívají konopí, mají ztenčenou spánkovou a čelní kůru mozkovou, což jsou oblasti, které pomáhají zpracovávat paměťové funkce. Paměť je důležitým pomocníkem při učení a studiu - konopí však neovlivňuje pouze paměť, ale může také snižovat motivaci k učení. Tento dvojí vliv může snižovat motivaci mladého člověka do každodenních aktivit.

Zdá se však, že užívání konopí v pozdějším věku (50 let a více) má pouze mírný vliv na kognitivní funkce, včetně paměti. Tyto mírné poklesy nejsou zcela objasněny a v této oblasti chybí kvalitní výzkum. To se bude muset změnit, protože konopí neužívají jen mladí lidé. S tím, jak stále více zemí konopí legalizuje, by ho mohli chtít vyzkoušet i starší lidé.

Ačkoli je pravděpodobné, že experimentování s konopím paměť člověka příliš nepoškodí, současné výzkumy se zřejmě shodují na tom, že čím častější je užívání konopí, tím větší je riziko. Konzumace konopných produktů několikrát denně po dlouhou dobu, může vést k zhoršení krátkodobé paměti. Přestože vědci o vlivu užívání konopí na paměť ještě mnoho nevědí, současné poznatky naznačují, že případné zhoršení paměti lze zvrátit, pokud se člověk užívání konopí zdrží.