Všechny produkty máme skladem!

Co je to extáze, její účinky a historie

extaze_1

 

Extáze, běžně známá také pod slangovým názvem "molly", je syntetická droga známá především pro své halucinogenní a stimulační účinky. Je známo, že vyvolává pocity zvýšené energie, potěšení, emočního tepla a zkresleného smyslového a časového vnímání.

Chemický název extáze je 3,4-methylendioxymetamfetamin (MDMA). Je derivátem amfetaminu a má podobnou strukturu jako metamfetamin ("pervitin").

Zatímco původně se extáze užívala především v nočních klubech a na bláznivých akcích, nyní se její užívání rozšířilo do širšího okruhu obyvatel. Podle průzkumu Národního institutu pro zneužívání drog z roku 2021 uvedlo 0,8 % americké populace starší 12 let, že v předchozích 12 měsících užilo extázi.

Příznaky užívání extáze

Podle Národního institutu pro zneužívání drog způsobuje MDMA řadu účinků, včetně:

 • Úzkost
 • Problémy s pozorností
 • Zmatenost
 • Snížené libido
 • Deprese
 • Impulzivita
 • Nespavost
 • Podrážděnost
 • Problémy s pamětí
 • Snížená chuť k jídlu

Účinky MDMA obvykle trvají tři až šest hodin. V některých případech však můžete vedlejší účinky extáze pociťovat i následující den po jejím užití. Tyto příznaky mohou přetrvávat až týden nebo déle, zejména pokud je MDMA smícháno s jinými drogami, jako je marihuana. Pokud se u vás po užití extáze objeví trvalé účinky, určitě co nejdříve vyhledejte pomoc lékaře.

Jak poznat extázi

extaze2_1

Extáze se obvykle vyskytuje ve formě tablet nebo kapslí, ale může se také požít jako tekutina nebo šňupat jako prášek.

 • Tablety: Extáze se obvykle vyrábí ve formě tablet, které jsou často potištěny grafickými vzory nebo komerčními logy.
 • Prášek: Extáze známá pod populární přezdívkou molly (což je slangový výraz pro "molekulární") se často používá pro údajně "čistou" krystalickou práškovou formu MDMA. Podle Národního institutu pro zneužívání drog se však molly často kombinuje s dalšími látkami, jako je syntetický katinon (koupelová sůl).

Na rozdíl od jiných rekreačních drog, jako je kokain a nikotin, které se získávají z rostlin, se extáze syntetizuje změnou struktury molekuly amfetaminu.

Vzhledem ke způsobu výroby se její čistota může značně lišit a do stejné tablety lze snadno kombinovat další látky. Mezi příměsi a kontaminanty extáze často patří metamfetamin, kofein, efedrin a ketamin.

Potenciální léčebné využití extáze 

Ačkoli je dnes extáze známá především jako rekreační droga, používá se i pro lékařské účely. V 70. letech 20. století byla extáze zkoumána jako terapeutická droga, protože někteří psychoterapeuti věřili, že lidem otevírá oči a zvyšuje jejich potenciál pro empatii a vzájemné porozumění.

Toto užívání přerušila kriminalizace MDMA. Extáze byla v roce 1985 zařazena do seznamu I, což znamená, že tato látka má vysoký potenciál zneužití a není zákonem schválena k léčbě zdravotních potíží.

Obnovil se však zájem o lékařské využití MDMA spolu s psychoterapií k léčbě stavů, jako jsou úzkostné poruchy - konkrétně sociální úzkostná porucha (SAD) a posttraumatická stresová porucha (PTSD).

Jedna studie zjistila, že užívání MDMA v medicíně u dospělých autistů se sociální úzkostnou poruchou pomohlo snížit příznaky sociální úzkosti, jako je vnímané sociální ohrožení, sebekritika a stud.
Probíhající klinické studie naznačují, že extáze je slibnou léčbou chronické posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Výsledky studie fáze 3 zjistily, že u 88 % účastníků, kteří podstoupili léčbu s pomocí MDMA, došlo k významnému snížení příznaků PTSD, přičemž 67 % z nich po léčbě již nesplňovalo podmínky pro diagnózu PTSD.

Je však důležité poznamenat, že tento výzkum je teprve v počáteční fázi. K úplnému pochopení účinnosti MDMA v lékařství je zapotřebí dalšího výzkumu. Lékařské užívání MDMA je přísně regulováno a podávají ho pouze zdravotničtí pracovníci v regulovaných zařízeních.

V roce 2017 udělil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv MDMA status průlomové terapie vzhledem k předběžným důkazům o jeho účinnosti při léčbě posttraumatické stresové poruchy. Tento status pomáhá urychlit vývoj a přezkoumání látek pro léčbu závažných stavů. Neznamená to, že extáze je k dispozici jako léčivo, ale může to zvýšit rychlost, s jakou droga získá schválení a bude k dispozici pro léčbu určitých stavů.

Účinky extáze

Extáze působí tak, že ovlivňuje aktivitu tří chemických látek v mozku: dopaminu, noradrenalinu a serotoninu. Tyto chemické látky hrají roli v řadě různých funkcí v těle, včetně hladiny energie, nálady, emocí a spánku.

Bezprostřední účinek extáze začíná přibližně do 45 minut po užití dávky. Lidé obvykle pociťují zvýšený pocit pohody a emoční vřelosti. Mezi další účinky patří pocit větší empatie vůči druhým a lepší smyslové vnímání.

Závislost, předávkování a odvykání

Přestože extáze ovlivňuje mnoho neurotransmiterů v mozku, které jsou ovlivňovány jinými návykovými drogami, výzkum neurčil, zda je extáze návyková, uvádí Národní institut pro zneužívání drog.
Jedna studie zjistila, že užívání extáze je spojeno se změnami v dopaminovém a serotoninovém systému, které souvisejí se zvýšenou impulzivitou a poruchami užívání návykových látek.

Americká společnost pro medicínu závislostí definuje závislost jako pokračující užívání drogy navzdory škodlivým následkům. Zprávy také naznačují, že lidé, kteří užívají extázi, vykazují tyto příznaky i další znaky závislosti, včetně tolerance, touhy po droze a odvykání.

Rizika užívání extáze

Lidé užívající extázi zažívají zvýšený pocit euforie a pozornosti, užívání této drogy má však také řadu nežádoucích účinků, včetně:

 • Neuspořádané myšlenky
 • Pocity odtažitosti
 • Zvýšená úzkost
 • Zvýšená srdeční frekvence
 • Podrážděnost
 • Nevolnost
 • Špatná chuť k jídlu
 • Pocení a návaly horka

Předávkování extází

Předávkování je vzácné, ale může být život ohrožující. Příznaky předávkování extází mohou zahrnovat mdloby, záchvaty paniky nebo extrémní úzkost, vysoký krevní tlak a záchvaty. Pokud po užití extáze následuje intenzivní fyzická aktivita, může to vést k potenciálně nebezpečnému zvýšení tělesné teploty známému jako hypertermie.

Dalším významným nebezpečím je skutečnost, že lidé, kteří extázi užívají, ve skutečnosti nevědí, co vlastně požívají.

V jedné studii vědci zjistili, že pouze 60 % testovaných vzorků obsahovalo vůbec nějaké MDMA a mnoho z nich bylo smícháno s takzvaným "falešným kokainem", což je látka obvykle vyrobená ze syntetického katinonu. Téměř u 25 % vzorků nebyli výzkumníci schopni určit, co se v tabletách vlastně nachází.

Jak vyhledat pomoc

extaze3

Přestože neexistuje žádná specifická léčba závislosti na extázi, Národní institut pro zneužívání drog uvádí, že nejúčinnější možností je kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Tento typ intervence pomáhá změnit způsob myšlení a chování lidí s cílem podpořit zotavení ze závislosti. CBT také učí lidi dovednostem, jak se vyrovnat se stresem, aby mohli lépe zvládat stres, který přispívá k užívání návykových látek.

V současné době neexistují žádné léky schválené FDA k léčbě závislosti na extázi. Nápomocné mohou být také programy na zotavení a podpůrné skupiny, zejména pokud se používají ve spojení s kognitivně-behaviorálními intervencemi.

Historie extáze

MDMA bylo původně vyvinuto v roce 1912 jako farmaceutická sloučenina, kterou lze použít při přípravě jiných léčiv, a v roce 1914 bylo patentováno. Jakmile však byly objeveny halucinogenní vlastnosti této drogy, byl jeho další vývoj na několik desetiletí zastaven.

Extáze byla jednou z několika drog testovaných ve vojenském kontextu o několik desetiletí později. Poté byla znovu syntetizována, nejprve Gordonem Allesem a poté Alexandrem Shulginem, který ji testoval na sobě, své ženě a svých přátelích.

Shulgin dále vyvinul řadu nových sloučenin s různými účinky a riziky, včetně MDMA a PMMA (paramethoxymetamfetamin), z nichž mnohé skončily jako verze pouliční extáze. Až po mnoha letech se MDMA nakonec objevilo na ulicích jako rekreační droga.

MDMA, dřívější verze extáze, se stalo populární jako rekreační droga v 60. a 70. letech 20. století. V 80. letech se MDMA stalo módní drogou na večírcích a v nočních klubech. Jeho užívání se rozšířilo mezi vysokoškolskými studenty, "yuppies" a v gay komunitě.

Kvůli obavám ze zdravotních rizik spojených s užíváním extáze však byla v roce 1977 ve Spojeném království postavena mimo zákon, což značně předběhlo její popularitu v této zemi.

Molly byla ve Spojených státech zakázána v roce 1985, kdy ji protidrogová agentura (DEA) zařadila do seznamu I podle zákona o kontrolovaných látkách.

Ve snaze obejít zákon byly po několik let syntetizovány různé verze extáze, což bylo základem hnutí tzv. designer drugs. Tato výroba byla nakonec postavena mimo zákon, ale kolem roku 2000 se znovu objevila jako problém v souvislosti s popularitou podomácku vyráběného pervitinu.