Etiketa při nakupování bong

Ještě než vejdete do „weed shopu“ nebo obecně do obchodu pro kuřáky, měli byste vědět několik zásadních věcí.

1. Slovník – neříkejte slova, týkající se přímo kouření marihuany, nebo která by mohla zpochybňovat legalitu prodeje (například „tráva“ a podobně). Vlastník obchodu musí zajistit, aby bylo vše na místě legální – a s tím souvisí i vyjadřování se o prodávaném sortimentu.

2. Marihuana – jak již bylo zmíněno, nikdy nemluvte o marihuaně přímo v obchodě, dále rozhodně nenoste marihuanu dovnitř. Ve většině obchodů budete okamžitě vyvedeni. 

3. Špína – pokud nesete do obchodu skleněnou aparaturu (například na výměnu), vždy sklo důkladně umyjte a vyčistěte. Žádání o výměnu ušpiněných aparatur je značně nevhodné.

4. Prohlížení si – pokud si chcete v obchodě prohlédnout zboží zblízka a „osahat“ si jej, nikdy tak nečiňte, pokud nechcete nějaký produkt opravdu koupit. Zvláště pak skleněné výrobky jako bongy nebo vodní dýmky jsou značně křehké a dají se lehce poškodit.

5. Hledání prodejce marihuany – nikdy nehledejte prodejce přímo v obchodě. Majitel musí vždy zachovat legalitu obchodování a otázkami po kontaktech vystavujete risku jak majitele obchodu, prodejce i sebe.

6. Smlouvání – i přes to, že smlouvání je v prostřední obchodů celkem častým jevem, nesnažte se nabízet příliš nízké či nereálné částky. 

7. Prokázání své osoby – vždy je lepší do obchodů pro kuřáky vejít s připraveným občanským průkazem nebo podobným dokladem, jenž udává Váš věk. Většina prodejců si vždy zkontroluje, zda jste opravdu zletilí.

Zdroj: www.smokingwithstyle.com