Všechny produkty máme skladem!

Co je kanabigerol (CBG)?

Kanabigerol (CBG) je druh kanabinoidu, který se získává z rostliny konopí. Často je považován za matku všech kanabinoidů. Důvodem je fakt, že ostatní kanabinoidy jsou deriváty kyseliny kanabigerolové (angl. CBGA), kyselinové formy CBG.

Mezi ostatní, běžnější kanabinoidy získávané z rostlin konopí, patří kanabidiol (CBD) a tetrahydrocannabinol (THC)canabigerol-nejv_vel

V rostlinách konopí se CBG vyskytuje v menších množstvích v porovnání s ostatními kanabinoidy. Většina odrůd rostlin obsahuje pouze 1% CBG, přičemž obsah CBD je od 10 do 25% a obsah THC je od 15 do 30%.

Proto se produkty získané z kanabinoidů dají těžce najít a jsou často drahé. Přesto však popularita CBG roste v důsledku množství potenciálních výhod, které tento kanabinoid nabízí.

Jak CBG vzniká

CBG se získává z mladých rostlin konopí, protože obsahují vyšší množství CBG než plně rozvinuté rostliny.

V porovnání s ostatními mají některé odrůdy technického konopí vyšší obsah CBG. Tyto odrůdy jsou speciálně pěstovány tak, aby produkovaly větší množství CBG.

CBD a THC se vyvíjejí z CBGA, kyselé formy CBG. Z tohoto důvodu mají mladé rostliny vyšší koncentraci CBG.

V plně vyvinutých rostlinách s vyšší koncentrací THC a CBD najdete velmi nízké koncentrace CBG. Důvodem je, že většina CBG se už změnila na CBD a THC, protože rostlina už dospěla.

Vzhledem k obtížím se získáváním CBG pěstitelé konopí experimentují s křížením a genetickou manipulací s cílem pomoci rostlinám konopí produkovat více CBG.

Jak CBG funguje

CBG se zpracovává v endokanabinoidním systému lidského těla. Endokanabinoidní systém se skládá z molekul a receptorů, které jsou zodpovědné za udržování našeho těla v optimálním stavu bez ohledu na to, co se děje kolem nás.

V našem organismu CBG napodobuje endokanabinoidy, které naše tělo produkuje přirozeně.

Kanabinoidní receptory v organismu

Naše tělo obsahuje 2 typy receptorů - CB1 a CB2. Receptory. CB1 se nacházejí v nervovém systému a mozku, zatímco CB2 receptory jsou umístěny v imunitním systému a v jiných částech lidského těla.

CBG funguje tak, že se váže na oba receptory, kde posiluje funkci anandamidu, neurotransmiteru, který hraje roli při zvyšování požitku a motivace, regulaci chuti k jídlu a spánku a zmírňování bolesti. Na rozdíl od THC, CBG nemá psychotropní účinky, takže vám nepřivodí stav opojení.

Pomáhá CBD olej zmírnit úzkosti?

Potenciální výhody

Stejně jako CBD, i CBG se používá ke zmírnění bolesti bez omamných účinků kanabinoidů než je u THC.

Výzkum ukazuje, že CBG může mít také terapeutické účinky na lidský organismus. Přesto je tato oblast stále málo prozkoumána a je třeba věnovat jí více pozornosti.

Některé slibné výsledky výzkumů na zvířatech ukazují, že CBG může být opravdu prospěšný díky svým terapeutickým účinkem při onemocněních uvedených níže.

Zánětlivé onemocnění trávicího traktu (IBD)

Zánětlivé onemocnění trávicího traktu je onemocnění, které způsobuje chronický zánět kterékoliv části trávicí trubice nebo jen tlustého střeva. Postihuje miliony lidí po celém světě a nedá se léčit.

Experimentální výzkum na zvířatech z roku 2013 prokázal pozitivní účinky CBG na zánětlivé onemocnění trávicího traktu.

Tým výzkumníků uměle vyvolal záněty podobné IBD v tlustém střevě myší. Následně jim podali CBG a zjistili, že CBG snižuje zánět a produkuje oxid dusnatý. Ve střevech také snížil tvorbu kyslíkových radikálů (angl. ROS). Výzkumníci došli k závěru, že při klinických experimentech u pacientů se zánětlivým onemocněním trávicího traktu je vhodné uvažovat o aplikaci CBG.

Zelený zákal

Ve výzkumu provedeném na zvířatech se zjistilo, že CBG má potenciální schopnost léčit zelený zákal.

Výzkumníci podali CBG kočkám se zeleným zákalem a všimli si, že se jim zredukoval oční tlak a zvýšila se produkce komorového moku, tedy tekutiny, kterou vytváří oko k udržení správného očního tlaku a zajištění výživy oka.

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba je onemocnění, které způsobuje degeneraci nervových buněk v mozku. Ve studii z roku 2015 výzkumníci zkoumali neuroprotektivní potenciál CBG a dalších kanabinoidů u myší, které měly experimentální formu Huntingtonovy choroby.

Zjistilo se, že CBG působí neuroprotektivně a ochraňuje nervové buňky mozku před poškozením. Zlepšuje také motorické deficity a ochraňuje striatální neurony před toxicitou 3-nitropropiónové kyseliny.

Antibakteriální vlastnosti

Ve studii z roku 2020, která se zabývala antibiotickým potenciálem konopí se zjistilo, že CBG má antibakteriální vlastnosti. Obzvláště proti kmenům Staphylococcus aureus (MRSA), který je rezistentní proti methicillinu. Jde o bakterii, která způsobuje stafylokokové infekce a je rezistentní proti lékům.

Boj proti rakovinným buňkám

V roce 2014 výzkumníci vypracovali studii, v níž zkoumali vlivy CBG na krysy s rakovinou tlustého střeva. Zjistili, že CBG ukázalo slibné výsledky při blokování receptorů, které zapříčiňují růst rakovinných buněk a zároveň brzdí růst buněk karcinomu tlustého střeva.

Navrhují proto paralelní používání CBG při léčbě a prevenci rakoviny tlustého střeva.

Jak používat CBG

Nejběžnějším spotřebitelským produktem obsahujícím kanabigerol je CBG olej. Jeho příznivé účinky získáte použitím čistého oleje s CBG. Tyto oleje jsou však obtížně dostupné a bývají drahé.

Pozitivní zprávou je, že některé z dobrých vlastností CBG získáte i po použití širokospektrálních olejů s CBD. Tyto širokospektrální oleje s CBD obsahují všechny kanabinoidy z rostliny konopí včetně CBG, neobsahují však THC.

Průvodním jevem společného užívání kanabinoidů a terpenů z konopí je možné vzájemné zvýšení efektivnosti jejich účinků. V angličtině se používá termín entourage effect, což znamená, že jedna složka spolu s ostatními dosáhne lepších účinků.

CBG a CBD

CBG se často přirovnává k CBD, protože jsou si velmi podobné a oba působí na endokanabinoidní systém.

Ani jeden z nich není psychoaktivní, proto nezmění stav vašeho vědomí tak jako THC.

Pokud zkonzumujete rostlinu konopí, mohou dokonce snížit psychotropní účinek THC.

Jedním z nejmarkantnějších rozdílů mezi CBD a CBG je množství, které se ve většině rostlin nachází. Většina z nich obsahuje pouze 1% CBG, ale až do 25% CBD. Způsob, jakým CBG reaguje s naším endokanabinoidním systémem se od CBD liší. CBG se váže přímo na receptory CB1 a CB2 a může být účinnější v předávání svých prospěšných vlastností našemu systému.

Vzácný výskyt CBG

Pro náročnost získávání je CBG vzácným produktem. Jeho výroba je mnohem náročnější než produkce jiných kanabinoidů, jako je THC a CBD. Jelikož CBG má mnoho společného s CBD, výrobci se raději přiklánějí k produkci CBD.

Produkty z CBG jsou velmi drahé, přesto má CBG mnoho potenciálních benefitů. V souvislosti s tím se uskutečňují mnohé výzkumy na zjednodušení produkce a zvýšení dostupnosti tohoto nadějného kanabinoidu.

Informace v tomto článku nejsou myšleny jako rady v oblasti zdraví.

Poskytnuté informace nemají nahradit individuální kontakt s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem a nejsou určeny jako lékařské poradenství.

Informace v tomto článku slouží pouze pro informační účely a nejsou myšleny jako zdravotní nebo lékařské rady. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zdravotního stavu nebo zdravotních cílů, vždy se poraďte s lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

I když na federální úrovni není konopí a THC stále legální, mnohé státy po světě schválily jejich používání v medicíně a některé i pro rekreační účely. Před nákupem jakýchkoli produktů obsahujících THC byste si měli vždy ověřit zákony státu, ve kterém žijete.