Porozumění samčím, samičím a hermafroditním konopím

Když pěstujete konopí, z rostlin vám vyrostou buď samičky, samečci nebo hermafrodity, tedy kříženci obou pohlaví. Znalost rozdílů mezi nimi je nezbytná pro udržení silného pěstitelského provozu, ať už plánujete křížení kmenů, maximalizaci výnosu svých samičích rostlin nebo studium každého z těchto pohlavních typů.

Zde uvádíme návod na rozlišování samčích, samičích a hermafroditních rostlin konopí.

Obsah:

  1. Co vyplývá z toho, že tráva je dvoudomá?
  2. Samci vs. samice: v čem jsou rozdíly?
  3. Hermafrodity: když se marihuana stane jednodomou.
  4. Lze rozeznat pohlaví rostliny konopí před kvetením?
  5. Jak identifikovat různá pohlaví rostlin konopí?
  6. Typy hermafroditních rostlin konopí.
  7. Jak zabránit hermafroditním rostlinám ohrozit vaše pěstování?
  8. Jak dlouho zůstává pyl v pěstitelské místnosti?
  9. Jaká semena je nejlepší použít ke šlechtění?
  10. Dá se podle semene říci, jaké pohlaví bude mít rostlina, která z něj vyroste?

Od psychoaktivních kanabinoidů po aromatické terpeny, konopí mají mnoho vlastností, které je dělají v rámci rostlinné říše jedinečnými. Jedinečnost rostliny však nekončí u fytochemikálií, které produkuje.

Velká většina rostlinných druhů je jednodomá. To znamená, že mají samčí i samičí pohlavní orgány na jedné rostlině. K takovým rostlinám patří také mnohé zemědělské plodiny. Například kukuřice či dýně. Ty tak dokážou snadno oplodnit své vlastní květy pomocí vlastního pylu.

Konopí patří k menšině druhů, které jsou v přírodě dvoudomé. Tedy vytvářejí samostatné samčí a samičí rostliny. Konkrétně je třeba poznamenat, že touto zajímavou vlastností disponuje jen 7 % všech kvetoucích druhů rostlin.

1.Co vyplývá z toho, že je tráva dvoudomá?

Pěstitelé a šlechtitelé konopí využívají tuto vlastnost ve svůj prospěch, protože jim umožňuje oddělit samčí a samičí rostliny. Díky tomu mohou zabránit oplodnění květů a vzniku semen, což vede k získání kvalitnějších květů, tzv. sinsemilly.

Znamená to také, že pěstitelé konopí mají větší kontrolu, pokud jde o křížení konkrétních samčích a samičích rostlin. Mohou si vybrat dva zdravé a vitální exempláře, umístit je poblíž sebe a vytvořit potomstvo, které bude nést konkrétní požadované vlastnosti.

Podívejme se hlouběji na samčí a samičí rostliny konopí. Uvidíme i to, co způsobuje, že se u některých exemplářů vyvinou samčí i samičí reprodukční orgány.

2.Samci vs. samice: v čem jsou rozdíly?

Dokud jsou to jen semenáčci, a také během vegetativní fáze, vypadají samčí a samičí rostliny stejně. Když však začnou přecházet do fáze kvetení, rostliny konečně začnou odhalovat své pohlaví. Během tohoto období samičí rostliny vytvářejí pryskyřičné palice plné kanabinoidů a samčí rostliny tvoří váčky naplněné pylem.

Na samičí rostliny konopí se zaměřují zejména příležitostní pěstitelé, kteří si chtějí nasbírat zásobu pro osobní potřebu. V závislosti na genetice se však samičí rostliny mohou od sebe navzájem dramaticky lišit. Některé zůstávají malé, vytvářejí husté koruny a výrazný boční růst. Jiné dorůstají výšky více než 3 m, produkují bohatou úrodu a vypadají spíše jako stromy než běžné zahradní rostliny.

Navzdory rozdílům mají všechny samičí rostliny jedno společné: vytvářejí květy. Tyto květy, lidově nazývané palice či šišky, mají malé žlázové struktury nazývané trichomy, které produkují kanabinoidy, jako jsou THC a CBD.

Samčí rostliny naopak květy nevytváří. To je činí méně hodnotnými pro pěstitele, kterým jde pouze o úrodu šišek. Produkují však pylové váčky. Tyto malé nádoby vytvářejí genetický materiál potřebný k oplodnění samičích květů a vytvoření hybridů. Díky tomu jsou samci mimořádně důležité pro šlechtění nových odrůd konopí.

Je třeba také poznamenat, že samčí pylové váčky a samičí květy se vyvíjejí na stejném místě rostliny. Obě struktury vznikají z uzlů, tedy z místa, kde se větve setkávají s hlavním stonkem. Když tedy uvidíte, že se na některých rostlinách začínají tvořit pupeny, začněte hledat i pylové váčky.

3.Hermafrodity: když se marihuana stane jednodomou

Konopí, stejně jako ti, kteří ho milují, se ne vždy drží pravidel. Někdy jde tento dvoudomý rostlinný druh proti proudu a vyvíjí samčí i samičí pohlavní orgány na jedné rostlině. Tyto exempláře jsou známé jako hermafrodity. Tuto neobvyklou vlastnost mohou u rostlin způsobit buď genetické faktory, nebo faktory prostředí, případně obojí. Jelikož hermafrodity mají pupeny i pylové váčky, nakonec se u nich vyvine schopnost opylovat sebe samých, a tedy rozmnožovat se samy se sebou.

Samozřejmě, pěstitelé se chtějí tomuto jevu vyhnout, usilují-li o co nejlepší šišky. Do toho, co způsobuje hermafroditismus a jak se mu vyhnout, se ponoříme hlouběji v textu níže.

4.Lze rozeznat pohlaví rostliny konopí před kvetením?

Dá, naštěstí. Samci představují hrozbu pro pěstitele, kteří se snaží pouze o palice plné pryskyřice. Pokud však víte, na co se zaměřit, dá se jim vyhnout. Nemusíte čekat, až se vyvinou pylové váčky a riskovat, že vysypou svůj genetický materiál. Samčí rostliny dokážete odhalit v předstihu.

Před vstupem do fáze kvetení začínají rostliny konopí odhalovat své pohlaví ve formě předkvětů – raného vývojového stádia pupenů a pylových váčků, které se tvoří kolem uzlů. Tedy na místech, kde se setkávají větve a hlavní stonek. Trvá však určitý čas, než se na předkvětech projeví zjevné samčí a samičí znaky. Obvykle to trvá šest týdnů.

· Kdy lze říci, zda je rostlina samec nebo samice?

Naštěstí, samčí rostliny vykazují klíčové znaky dříve než jejich samičí protějšky. To umožňuje pozorným pěstitelům odstranit samčí rostliny z pěstebního prostoru mnohem dříve, než začnou kvést samičí rostliny. Samčí rostliny obvykle odhalí své pohlaví o dva týdny dříve než samičí rostliny. Můžete očekávat, že předkvěty se začnou objevovat v šestém týdnu vegetačního cyklu.

5.Jak identifikovat různá pohlaví rostlin konopí?

Schopnost určit pohlaví rostliny co nejdříve je pro pěstitele konopí velmi důležitá. Když si osvojíte dovednosti potřebné k určování pohlaví rostlin, budete schopni předcházet jakémukoli náhodnému opylení.

Cílem je najít samce a co nejrychleji je odstranit z vaší pěstitelské místnosti nebo zahrady. Pohlaví rostliny se stává poměrně zřejmým během raného stádia kvetení. Čas je v tomto ohledu velmi důležitý. Čím rychleji dokážete identifikovat a odstranit samčí rostliny, tím více snížíte pravděpodobnost náhodného oplodnění.

· Identifikace prvotních znaků samčích rostlin

Pěstitelé určují pohlaví rostlin podle předkvětů, což jsou malé struktury, které se tvoří v uzlech během pozdních fází období vegetace.

Během raného stádia kvetení se projděte po své pěstební místnosti nebo zahradě se zvětšovacím sklem nebo lupou. Na každé rostlině zkontrolujte několik uzlíků a zjistěte, jak daleko jsou v procesu kvetení. V tomto stadiu však ještě neuvidíte žádné zjevné květy ani pylové váčky. Namísto toho hledejte mladé předkvěty. Přestože tyto drobné struktury vypadají podobně, mají odlišné znaky, které pěstitelům umožňují jejich rozlišení.

Samčí předkvěty vypadají jako drobná zelená vajíčka nebo kuličky. Tyto mladé pylové váčky vypadají hladce, nemají chloupky a ani výrazný hrot. Později ve fázi kvetení začnou pylové váčky vytvářet větší a hustší shluky. V této fázi je již bude možné snadno identifikovat pouhým okem. Pylové váčky obvykle začínají rozptylovat svůj obsah přibližně 2-3 týdny po jejich vytvoření. Pokud neplánujete své rostliny křížit, nezapomeňte je co nejrychleji odstranit z prostoru.

Rozdíl mezi samčími a samičími květy se stává zřejmějším v pozdějším období růstu. Ale pěstitelé s bystrým okem je dokážou rozlišit už v dřívějších stádiích. Samčí předkvěty, anatomické orientační body známé jako stamináty, jsou mnohem kulatější. Jejich součástí je kulatý vak doprovázený dlouhým kusem vyčnívající tkáně. Tyto struktury se společně označují jako „koule a tyčinka“. Pokud se nechají samčí předkvěty vyvinout, rychle se přemění na visící váčky naplněné pylem. I další znaky samčích rostlin pomáhají prozradit jejich pohlaví. Mezi tyto morfologické rozdíly patří větší výška, tlustší stonky a menší počet listů.

· Identifikace znaků samičích rostlin

V uzlech se vyvíjejí i samičí předkvěty. Můžete je rozlišit na základě jednoho zjevného vizuálního znaku: chloupků. Samičí předkvěty mají kalichy ve tvaru slzy s malými chloupky vyčnívajícími ze špičky. Tyto malé chloupky, známé jako pestíky, jsou pohlavními orgány samičích květů konopí.

Tyto vyčnívající struktury jsou určeny k zachytávání pylu, čímž zabezpečují oplodnění. Vyčnívají směrem ven z květu, aby zachytávali pyl ze vzduchu a aby se o ně otřel hmyz pokrytý pylem.

Během několika týdnů tyto malé předkvěty nabobtnají do podoby hustých šišek. V nich se začne tvořit pryskyřice bohatá na kanabinoidy a terpeny. Pokud jste stihli včas odstranit samce a zabránili tak opylení, květy budou produkovat pryskyřici nepřetržitě až do konce vegetačního cyklu.

· Identifikace hermafroditů

Několik faktorů může způsobit, že samičí rostliny začnou vedle svých květů vytvářet i pylové váčky nebo obnažené tyčinky. Tato přirozená danost zajišťuje, že rostliny nemusí spoléhat na blízkost samce a jeho pylové váčky. Jak si za chvíli řekneme, je to vlastně důmyslný mechanismus přežití a projev geniality přírody. Hermafrodity však nejsou v pěstitelské místnosti ani v zahradě žádoucí. Nyní si rozebereme oba typy a jak se vyhnout problémům, které způsobují.

6.Typy hermafroditních rostlin konopí

Hermafroditní rostliny konopí mají dvě různé formy: pravé hermafrodity a „banány“.

První se vyznačují zřetelně samčími a samičími pohlavními orgány. Při podrobném zkoumání si všimnete pylových váčků, které obsazují některé uzly, a samičí květy sedící v jiných. Když pylové váčky prasknou, pyl se přemístí do květů a rostlina se účinně rozmnožuje sama se sebou. Takto přejde genetická informace o hermafroditismu na následující generaci.

„Banánové“ hermafrodity dostaly svůj název podle svých fyzických znaků. Namísto toho, aby vytvářely samostatné orgány, vyvíjejí v samičím květu holou tyčinku produkující pyl. Tento holý přívěsek shazuje pyl přímo na pupeny, aby zajistil samoreprodukci. Tyto tyčinky mají podobný tvar a barvu jako chutné tropické ovoce, podle něhož dostaly svůj název.

7.Jak zabránit hermafroditním rostlinám, aby ohrozily vaše pěstování?

Hermafroditismus je důsledkem dvou hlavních faktorů: stresu a genetiky. Pokud jde o stres, hermafroditismus slouží jako mechanismus přežití. Pokud se rostlina setká s poškozením, teplem, nemocí nebo nedostatkem živin, začne se bát. Rostliny v podstatě nabydou dojmu, že jejich čas vypršel. V posledním pokusu o rozmnožování se rozhodnou, že přestanou čekat na rostliny s opačným pohlavím a samy udělají, co je třeba.

Abyste se vyhnuli tomuto problému, snažte se v pěstební místnosti udržovat stabilní prostředí. K monitorování teploty a vlhkosti používejte termohygrometr, dodržujte striktní plán osvětlení a zajistěte, aby rostliny dostávaly všechny potřebné živiny.

I když máte všechny tyto podmínky pokryty, rostliny se mohou opylovat samy v důsledku špatné genetiky. Rostliny se špatnou genetickou historií a příliš velkou genetickou variabilitou jsou náchylné stát se hermafrodity. Z tohoto důvodu je důležité nakupovat u renomovaných společností, které nabízejí vysoce kvalitní semena se stabilní genetikou.

8.Jak dlouho zůstává pyl v pěstební místnosti?

Za správných podmínek mohou pěstitelé uchovávat pyl pro šlechtitelské účely i několik let. Tato oplodňující látka však nevydrží tak dlouho, pokud je vystavena nestálému prostředí pěstitelských místností a zahrad. Pylová zrna ztrácejí svoji životaschopnost při vystavení vodě, teplu a světlu. Tedy prvkům, které jsou v každém pěstebním prostoru naprosto běžné.

Když samčí rostlina otevře své pylové váčky a rozšíří svůj genetický materiál, ten zůstává životaschopný jen několik dní. Pokud dojde k takové katastrofě, samičí rostliny v okolí téměř jistě přesměrují svou energii z produkce pryskyřice do tvorby semen. I když vaše současné rostliny nedopadnou přesně tak, jak jste doufali, neznamená to, že musíte zlikvidovat celou pěstitelskou místnost a sterilizovat veškeré pěstební vybavení.

Pyl v nekontrolovaném prostředí ztratí svoji životaschopnost přibližně do tří dnů. Vzhledem k tomu, že do budoucna budete při určování pohlaví opatrnější, nemusíte se obávat, že by zbytky pylu kontaminovaly další várku samičích rostlin.

9.Jaká semena je nejlepší použít ke šlechtění?

Chcete-li vyzkoušet šlechtění, budete potřebovat běžná konopná semena. Na rozdíl od feminizovaných semen, ze kterých vyrostou jen samičí rostliny, běžná semena nabízejí 50% šanci, že rostlina bude samčí nebo samičí.

Tato semena poskytují šlechtitelům armádu samců a samic, se kterými mohou experimentovat. Zkřižte spolu ty nejlepší exempláře a vytvořte si vlastní jedinečné odrůdy, které odpovídají vašemu vkusu. Pokud vás však zajímají pouze palice plné pryskyřice, tak obyčejná semena jsou stále dobrou volbou. Zejména pro jejich stabilní a spolehlivou genetiku. Jak možná víte, běžná semena poskytují vynikající mateřské rostliny pro výrobu klonů a také produkci parádních výnosů. Není to ovšem zadarmo. Budete si muset dát pozor na samčí rostliny. Odměna však bude za tu práci stát.

10.Dá se podle semene říci, jaké pohlaví bude mít rostlina, která z něho vyroste?

Bohužel nedá. Věřte nám, byli bychom nadšeni, kdyby se to dalo. Na základě pohledu na konopné semínko se pohlaví budoucí rostliny nedá předpovědět. Semena ještě nejsou rostliny. Bez klíčových anatomických částí, jako jsou květy, listy a stonky, semena neposkytují žádné informace o svém budoucím pohlaví.

Semena však prozrazují určité indicie týkající se jejich kvality. Jejich barva, lesk, velikost, tvar, a dokonce i zdroj mohou pomoci při předpovídání jejich životaschopnosti. Bohužel tyto znaky nijak nepoukazují na jejich budoucí pohlaví.